Реферат на тему: Критерії періодизації та основні періоди розвитку методичної думки з фізики в Україні Періодизація – це поділ всього процесу розвитку науки на відрізки часу, які відрізняються один від одного специфічними особливостями, встановленими на основі об’єктивних критеріїв та принципів....

Подробнее

Реферат на тему: Застосування комп’ютерної технології в процесі формування духовно-моральних якостей студентів технічного ВНЗ засобами мистецтва У розв’язання питання вдосконалення навчально-виховного процесу у сучасній вищій школі найбільш вагомий внесок зробили: Б.Ананьєв, С.Архангельський, А.Алексюк, Є.Бондаревська, М.Буланова-Топоркова, С.Вітвицька, З.Єсарєва, І.Зязюн, Д.Чернілевський та...

Подробнее

Реферат на тему: Політична соціалізація студіюючої молоді в процесі демократичної трансформації українського суспільства Процес соціалізації, під яким, зазвичай, розуміють засвоєння індивідом соціальних цінностей суспільства впродовж життя й знаходження власного місця в суспільстві, — явище досить складне і суперечливе. Тим паче,...

Подробнее

Реферат на тему: Актуальність набуття загальнокультурного, морального, духовного досвіду в процесі формування спеціаліста в освітньому просторі сьогодення Найважливіше завдання освіти — виховання особистості. Особистість — людина, в якій виражені власне людські якості — совість, честь, воля і прагнення до Вищих...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми впливу на психологiчний розвиток молодших школярів використання комп’ютерів у навчаннi.   Сьогодні все більше уваги приділяється оптимізації й індивідуалізації шкільної освіти. Розроблено педагогічні, психологічні, фізіологічні і психофізіологічні концепції навчання. Збільшується число шкіл нового типу – шкіл,...

Подробнее

Реферат на тему: Креативність і прагматизм для сучасної освіти Аналізуються проблеми і вимоги до сучасної вищої освіти як важливої складової стратегічного розвитку суспільства. Акцентуються такі складові якості освіти, як діалогічність, креативність, інноваційність, прагматизм. Якість української вищої освіти — питання національної...

Подробнее

Реферат на тему: Завдання як засіб підвищення ефективності рівня знань студентів-економістів з інформатики Сучасний підхід до діяльності в процесі навчання полягає в тому, що учіння розглядається як розв’язування задач. Студент повинен дані умови задачі співставити з правилом, теоретичним матеріалом, що...

Подробнее

Реферат на тему: Гуманізація освіти та її вплив на формування сучасного інформаційного суспільства Питання гуманізації і гуманітаризації освіти не нові у педагогічній науці й практиці і вимагають істотних змін характеру відносин між студентом і викладачем, організації навчально-виховного процесу. Дефіцит гуманності...

Подробнее

Реферат на тему: Впровадження у вищі навчальні заклади спеціалізованих баз даних щодо збору та опрацювання інформації Педагоги все частіше включають комп’ютер у процес навчання. Однак використовують вони комп’ютер у навчальному процесі неефективно; у кращому випадку для рішення вузько прикладних задач...

Подробнее

Реферат на тему: Діагностика сформованості альтруїстичних якостей у старшокласників Постановка проблеми: Педагогічне діагностування є складовою частиною будь-якого спеціально організованого навчально-виховного процесу, пронизує всі компоненти структури, етапи і ланки. Воно взаємопов’язане з кожним елементом спланованого дійства як системи: метою, завданнями, закономірностями...

Подробнее
Страница 123 из 644« Первая...102030...121122123124125...130140150...Последняя »