Реферат на тему: Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті За темпами змін розвиток вищої освіти Ірландії вражає і приваблює увагу багатьох фахівців, передовсім, в контексті недавнього «економічного дива». Вища освіта Ірландії — це поєднання традиційного та модерного...

Подробнее

Реферат на тему: Історія становлення теорії ґендеру: дослідницька практика та міждисциплінарне дослідження Ґендерна теорія виникла як продовження неофеміністських інтелектуальних рухів. Визнання різноманітності соціальних явищ і протиріч дозволило розпочати новий дискурс про наявність і можливість співіснування різних форм суб’єктивності. Неофемінізм став...

Подробнее

Реферат на тему: Реалізація комунікативного підходу до викладання іноземних мов у технічних вишах “Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти” визначають загальні та комунікативні компетенції як базові у використанні мов та цільові у процесі навчання та вивчення іноземних мов [1, розділ 5.2]....

Подробнее

Реферат на тему: Поняття особистості у контексті християнської антропології Поняття особистості – первинне, базове, ключове поняття психології та педагогіки: в залежності від того, який смисл вкладається у це поняття, буде визначатися ціль і зміст освіти та виховання особистості. Ідеологія та...

Подробнее

Реферат на тему: Гуманізація освіти як основа розвитку сучасної освіти України Визначальною рисою розвитку сучасної цивілізації, принципово важливою її парадигмою є невпинне зростання місця і ролі фундаментальних, прикладних, технологічних, інформаційних та особливо соціогуманітарних знань у різних сферах діяльності людини. З...

Подробнее

Реферат на тему: Національна культура у формуванні творчої особистості майбутніх спеціалістів Становлення національної системи освіти в Україні передбачає рівень професійної підготовки майбутніх спеціалістів (будь-якого профілю), здатних до сприймання, розуміння і творення матеріальних і духовних цінностей. Це передбачає поєднання професійної освіченості...

Подробнее

Реферат на тему: Академічне професійне навчання на народних інструментах: тенденції та перспективи розвитку Питання особливостей становлення і розвитку професійного навчання на народних інструментах в Україні були і залишаються об’єктом досліджень вітчизняних учених. Так, низка праць М. Давидова присвячена висвітленню проблем...

Подробнее

Реферат на тему: Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій в світовій педагогічній практиці В даний час на Україні йде становлення нової системи освіти, яка зорієнтована на входження в єдиний світовий освітній і інформаційний простір. Цей процес супроводжується істотними...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка якості вищої освіти В останні роки якість вищої освіти в Україні знижується. Як справедливо зазначає М.З.Згуровський, «в масовому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих навчальних закладів (особливо нових) не конкурентоспроможна на європейському...

Подробнее

Реферат на тему: Інформаційні технології у культурологічній освіті студентів   Сучасний світовий соціально-культурний простір у його постмодерністському контексті утворений безліччю інформаційних потоків, унікальність яких полягає в домінанті їх візуального представлення. Парадигма новочасної європейської культури з її орієнтованістю на слово, звук...

Подробнее
Страница 120 из 644« Первая...102030...118119120121122...130140150...Последняя »