Структуризація знань в комп’ютерному тестуванні при дистанційному навчанні (реферат)

0 Comment on Структуризація знань в комп’ютерному тестуванні при дистанційному навчанні (реферат)

Реферат на тему: Структуризація знань в комп’ютерному тестуванні при дистанційному навчанні   Успішність дистанційного навчання полягає, перш за все, в бажанні і вмінні учня вчитися самому. Так, існує велика кількість навчаючих програм, курсів, які можна отримати як через Internet, так...

Continue Reading

Формування ціннісних орієнтацій студентів ВТНЗ у навчально-виховному процесі (реферат)

0 Comment on Формування ціннісних орієнтацій студентів ВТНЗ у навчально-виховному процесі (реферат)

Реферат на тему: Формування ціннісних орієнтацій студентів ВТНЗ у навчально-виховному процесі Нове соціальне замовлення передбачає становлення людини іншого складу, яка б вела себе морально і за умов демократичних свобод та рівноправності, тобто здатної до самоконтролю і самообмеження відповідно до цінностей,...

Continue Reading

Мотиваційні аспекти навчання студентів 1 — 3 курсів протягом робочих триместрів ІнМЕЕЕК ВНТУ (реферат)

0 Comment on Мотиваційні аспекти навчання студентів 1 — 3 курсів протягом робочих триместрів ІнМЕЕЕК ВНТУ (реферат)

Реферат на тему: Мотиваційні аспекти навчання студентів 1 — 3 курсів протягом робочих триместрів ІнМЕЕЕК ВНТУ Вступ. Відомо, що темпи економічного зростання та рівень добробуту залежать все більшою мірою від інтелектуальних ресурсів, потенціальним носієм яких є студентська молодь. У зв’язку...

Continue Reading

Аналіз 12-бальної шкали оцінки знань учнів (реферат)

0 Comment on Аналіз 12-бальної шкали оцінки знань учнів (реферат)

Реферат на тему: Аналіз 12-бальної шкали оцінки знань учнів При переході на 12-бальну шкалу оцінки знань рекомендовано застосовувати комп’ютерне тестування (1). Для розробки комп’ютерного алгоритму контролю знань необхідно дослідити суб’єктивні стратегії, використовувані вчителями. З цією метою була розроблена методика, яка...

Continue Reading

Особистісно-орієнтовані технології та їх місце в професійній підготовці майбутнього спеціаліста (реферат)

0 Comment on Особистісно-орієнтовані технології та їх місце в професійній підготовці майбутнього спеціаліста (реферат)

Реферат на тему: Особистісно-орієнтовані технології та їх місце в професійній підготовці майбутнього спеціаліста Звичайно, коли мова йде про необхідність послідовної реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні і вихованні учнів, необхідно завжди мати на увазі цілісну особистість дитини. Прихильники холистичного підходу до...

Continue Reading

Знайомство з методами оцінки похибок непрямих вимірювань і чисельний експеримент (реферат)

0 Comment on Знайомство з методами оцінки похибок непрямих вимірювань і чисельний експеримент (реферат)

Реферат на тему: Знайомство з методами оцінки похибок непрямих вимірювань і чисельний експеримент   Вступ Оцінка похибок вимірювань, особливо непрямих, є досить складною процедурою, яка не може мати єдиного чіткого алгоритму, що спрацьовує у будь-якій ситуації. З іншого боку, стиль...

Continue Reading

Пропедевтичний курс основи комп‘ютероної графки у ліцейному класі за няпрямком дизайн (реферат)

0 Comment on Пропедевтичний курс основи комп‘ютероної графки у ліцейному класі за няпрямком дизайн (реферат)

Реферат на тему: Пропедевтичний курс основи комп‘ютероної графки у ліцейному класі за няпрямком дизайн   Стрімкий розвиток сучасного суспільства призвів до створення нових інформаційних технологій, що дозволили значно підвищити якість і швидкість підготовки і поширення інформації. Одним з напрямків, що...

Continue Reading

Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (реферат)

0 Comment on Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (реферат)

Реферат на тему: Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ В даний час в період швидкого інтегрування вітчизняної економіки в світове співтовариство, суттєво зростає потреба у всебічному розширенні знань та доскональному володінні іноземною мовою...

Continue Reading

Виховання національної гідності студентів у процесі ознайомлення (реферат)

0 Comment on Виховання національної гідності студентів у процесі ознайомлення (реферат)

Реферат на тему: Виховання національної гідності студентів у процесі ознайомлення Дослідженням проблеми виховної ролі творів української та світової літератури займались і займаються фахівці різних галузей, окрім філологічних, – психологи, філософи, соціологи, історики. Аналізуючи літературний процес, спеціалісти визнають, що репрезентуючи реалії...

Continue Reading

Комп’ютерні технології в процесі навчання математики у вищому педагогічному навчальному закладі (реферат)

0 Comment on Комп’ютерні технології в процесі навчання математики у вищому педагогічному навчальному закладі (реферат)

Реферат на тему: Комп’ютерні технології в процесі навчання математики у вищому педагогічному навчальному закладі   Інформатизація освіти є головною передумовою успішного розвитку процесів інформатизації суспільства. Тому, одним з пріоритетних напрямків психолого-педагогічних досліджень є впровадження комп’ютерних технологій в процес викладання всіх...

Continue Reading