Реферат на тему: Напрями розвитку мовної особистості у технічному ВНЗ Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток мовленнєвої вправності, не випадково здавна є невід’ємною складовою системи освіти: майстерне володіння словом в усі часи було однією з найважливіших умов соціальної та професійної успішності...

Подробнее

Реферат на тему: Архітектурна лексика української мови у писемних пам’ятках і лексикографічних працях кінця ХVІ-початку ХVІІ ст. Вивчення галузевих терміносистем зумовлене екстралінгвальними (культурними, соціально-історичними, психологічними) та інтралінгвальними (внутрішньомовними та міжмовними) чинниками. Дослідження архітектурної термінології сучасної української мови неможливе без розгляду...

Подробнее

Реферат на тему: Феноменологія стилів керівництва (за класифікацією Олени Тунік) та їх комбінація у керівників галузі вищої освіти Феномен стилів керівництва розглядається з часів теоретико-польової концепції Курта Левіна, звідки беруть початок визначення трьох основних стилів управлінської діяльності, а саме: авторитарного,...

Подробнее

Реферат на тему: Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять Вступ Семінари складаються з двох взаємопов’язаних ланок – самостійного вивчення студентами програмного матеріалу і обговорення на заняттях результатів пізнавальної діяльності. Вони привчають працювати самостійно, формують навички роботи з літературою, розвивають...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічні умови застосування освітніх технологій в процесі викладання природничонаукових дисциплін у технічних коледжах Проблема якості освіти завжди перебувала в полі зору як педагогічної теорії, так і практики освіти. Однак на сучасному етапі суспільного розвитку вона набула нового...

Подробнее

Реферат на тему: Вивчення основних можливостей бази даних   Вивчення бази даних у школі наштовхується на ряд об’єктивних проблем, – серед яких насамперед: 1.        учні, як правило, не мають певного уявлення про структуру бази даних, не володіють її термінологією; 2.        інформатика...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ Педагогічні аспекти адаптації студентів розглядаються в працях С.Гури, В.Сорочинської, В.Штифурак та ін. Та все ж аналіз педагогічної літератури засвідчує недостатність уваги науковців саме до проблеми розробки педагогічних...

Подробнее

Реферат на тему: Ігрові форми навчання в немовних вузах Використання ігрових ситуацій на заняттях іноземних мов у немовних вузах є важливим засобом закріплення та перевірки засвоєння пройденого матеріалу, а також підвищення інтересу студентів до вивчення іноземних мов. При використанні ігор...

Подробнее

Реферат на тему: Термінологічні та методологічні засади філософського аналізу якості вищої освіти Системність та раціональність філософського знання вимагає аналізу фактів дійсності на основі деяких висхідних понять, положень та принципів. Стрижневим поняттям нашого дослідження є «якість вищої освіти», що, в свою...

Подробнее

Реферат на тему: Формування активності і самостійності майбутніх вчителів математики в процесі самостійної роботи над курсом геометрії   В сучасній психолого-педагогічній літературі розглядається проблема самостійної роботи студентів з різних позицій і в різних аспектах. Це пояснюється тим, що дана форма...

Подробнее
Страница 118 из 644« Первая...102030...116117118119120...130140150...Последняя »