Трансформації наукової раціональності в кінці ХХ — на початку ХХІ століть в контексті сучасної освіти (реферат)

0 Comment on Трансформації наукової раціональності в кінці ХХ — на початку ХХІ століть в контексті сучасної освіти (реферат)

Реферат на тему: Трансформації наукової раціональності в кінці ХХ — на початку ХХІ століть в контексті сучасної освіти Початок ХХ ст. був відзначений суттєвими змінами в розумінні того як влаштований всесвіт, класична механіка почала втрачати свою панівну роль у природознавстві....

Continue Reading

Навчальні фізичні задачі і комп\’ютерне моделювання (реферат)

0 Comment on Навчальні фізичні задачі і комп\’ютерне моделювання (реферат)

Реферат на тему: Навчальні фізичні задачі і комп’ютерне моделювання   Розвитку модельного підходу до генезису поняття навчальної фізичної задачі сприяло становлення інформатики і запровадження обчислювальної техніки в навчальний процес. Це дозволило звернути увагу на той факт, що в існуючих збірниках...

Continue Reading

Новітні технології і проблеми гуманізації технічної освіти (реферат)

0 Comment on Новітні технології і проблеми гуманізації технічної освіти (реферат)

Реферат на тему: Новітні технології і проблеми гуманізації технічної освіти Розвиток сучасної науки і на її базі новітніх технологій, які докорінно змінюють життя людей викликає важливу проблему надання освіті гуманістичного напрямку. Тепер замало бути гарним інженером, який має добрі знання...

Continue Reading

Інтеграція математичних і гуманітарних знань як передумова якісної підготовки майбутнього вчителя математики до роботи в гуманітарних класах (реферат)

0 Comment on Інтеграція математичних і гуманітарних знань як передумова якісної підготовки майбутнього вчителя математики до роботи в гуманітарних класах (реферат)

Реферат на тему: Інтеграція математичних і гуманітарних знань як передумова якісної підготовки майбутнього вчителя математики до роботи в гуманітарних класах Для нашої сучасності характерна інтеграція наук, прагнення отримати найточніше уявлення про загальну будову світу. Ці ідеї знаходять своє відображення як...

Continue Reading

Проектування педагогічних тестів контролю знань (реферат)

0 Comment on Проектування педагогічних тестів контролю знань (реферат)

Реферат на тему: Проектування педагогічних тестів контролю знань Упровадження тематичної системи обліку знань і навичок учнів ставить перед учителем завдання поряд з традиційними формами перевірки результатів навчальної діяльності ширше практикувати і письмові форми контролю, особливо за великої наповненості класів. Серед...

Continue Reading

Вивчення і впровадження ідей козацької педагогіки в сучасну школу (реферат)

0 Comment on Вивчення і впровадження ідей козацької педагогіки в сучасну школу (реферат)

Реферат на тему: Вивчення і впровадження ідей козацької педагогіки в сучасну школу Сучасний стан розвитку системи освіти в Україні вимагає пошуку нових технологій навчання та виховання молоді. Які б інновації не запроваджувались в сучасній науці та практиці, але актуальним буде...

Continue Reading

Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов в технічному ВНЗ (реферат)

0 Comment on Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов в технічному ВНЗ (реферат)

Реферат на тему: Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов в технічному ВНЗ Від сучасного навчального закладу вимагається запровадження нових підходів до навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, творчих і професійних компетенцій та стимулюють потребу майбутнього фахівця у самоосвіті на основі...

Continue Reading

Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії (реферат)

0 Comment on Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії (реферат)

Реферат на тему: Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії Вища освіта Великобританії бере початок у XII ст., коли були засновані Оксфордський та Кембріджський університети. Промислова революція в XIX ст. поставила країну перед необхідністю готувати управлінців та адміністраторів, що...

Continue Reading

Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії (реферат)

0 Comment on Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії (реферат)

Реферат на тему: Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії У наш час відбувається зміна ролі комп’ютера в навчанні: із засобу, який використовується лише на уроках інформатики для вивчення мов програмування, комп’ютер перетворюється на активного помічника вчителя-предметника,...

Continue Reading

Застосування програмного засобу GRAN1для формування систематизації знань старшокласників з математики та основ економічних знань (реферат)

0 Comment on Застосування програмного засобу GRAN1для формування систематизації знань старшокласників з математики та основ економічних знань (реферат)

Реферат на тему: Застосування програмного засобу GRAN1для формування систематизації знань старшокласників з математики та основ економічних знань   Проблема систематизації навчального матеріалу в старших класах сучасної школи є однією з найбільш актуальних як для вчителів так і для учнів, особливо...

Continue Reading