Реферат на тему: Простір освіти з точки зору її основного суб’єкта У Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки основними духовними орієнтирами освіти визначаються самостійність, самодостатність, здатність особистості до самореалізації та її творча активність. Такий вчергове підкреслено вагомий акцент...

Подробнее

Реферат на тему: Ґендерні виміри ісламу Іслам є наймолодшою світової релігією і водночас впливовою ідеологією сучасного світу. Іслам з’являється на початку VII століття. Зазнавши впливу іудаїзму й християнства шляхом прийняття від них низки догматичних та обрядових положень, іслам завдяки простішій...

Подробнее

Реферат на тему: Комп’ютерні роботи з механіки Упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості і формуванню наукового світогляду (1). З розвитком інформаційних технологій стає можливим застосування їх не тільки в дисциплінах, що традиційно базуються на застосуванні комп’ютерів:...

Подробнее

Реферат на тему: Ґендерна нерівність в освіті: прихований навчальний план ( англосаксонський досвід ) В сучасній системі освіти ми є свідками подвійної точки зору, яка, з одного боку, враховує відмінності між статями, а, з іншого, — засновується на гіпотезі, згідно...

Подробнее

Реферат на тему: Гуманістична спрямованість підготовки соціальних працівників: морально-етичні проблеми Соціальна робота базується на принципах гуманізму, які передбачають «визнання людини найвищою цінністю, захист її гідності і громадянських прав, створення умов для вільного і всебічного вияву здібностей кожного» [1, C.30]. Людяність,...

Подробнее

Реферат на тему: Використання елементів теорії конструктивізму на заняттях з професійної англійської мови у ВНЗ У найширшому розумінні конструктивізм – це епістемологія, або теорія, яка пояснює, яким чином людина знає те, що вона знає. Основоположна ідея конструктивізму як теорії навчання...

Подробнее

Реферат на тему: Уміння діалогічної взаємодії як фактор підвищення рівня комунікативної культури майбутніх учителів Кардинальні зміни, що відбуваються в шкільній освіті, висувають нові вимоги до особистісних та професійних якостей майбутніх педагогів. Цілком очевидним є той факт, що ці якості мають...

Подробнее

Реферат на тему: Гуманістичне особистісно зорієнтоване евристичне навчання як чинник становлення пізнавальної самостійності особистості учня В Україні в сучасних умовах серед чинників, без яких важко уявити реальну можливість принципових змін у політиці, економіці та соціальному житті нашого суспільства, важливе місце...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретичні підходи до вивчення процесу соціалізації Молодіжні проблеми в Україні мають свою специфіку, що зумовлено сучасним етапом швидких та непередбачуваних перетворень у суспільстві в цілому, культурною неоднорідністю українського суспільства, політичним плюралізмом, кризою влади. У найбільш скрутному стані...

Подробнее

Реферат на тему: Гендерна складова психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ Становлення української держави відбувається в умовах швидких і глибоких суспільних змін, які зумовлюють нові реалії та вимоги до життєдіяльності сучасної людини, фахівця. Демократичні перетворення, що стають невід’ємною складовою соціально-економічних трансформацій, передбачають...

Подробнее
Страница 115 из 644« Первая...102030...113114115116117...120130140...Последняя »