Реферат на тему: Математичне моделювання в політології в контексті гуманітарної освіти Одна з найважливіших проблем будь-якої науки — проблема методу, розв’язання якої дозволяє отримати нове знання і застосувати його в практичній діяльності. Разом з тим, це є однією з найскладніших...

Подробнее

Реферат на тему: Структурно-семантичні особливості термінологічної лексики машинобудування Українська наукова термінологія існує з часів Києво-Могилянської академії, на думку вітчизняних дослідників [1]. Українські наукові терміни були включені в чотиритомний “Словарь української мови” Б. Грінченка [2], зокрема технічні терміни в “Практичний словник...

Подробнее

Реферат на тему: Вади розробки сучасних терміносистем Про вади надмірного захоплення запозиченнями з англійської мови у процесі формування національних терміносистем вже говорилося раніше [1, 2]. Слід лише додати, що надання переваги прямим запозиченням з англійської і відмова від греко-латинських терміноелементів...

Подробнее

Реферат на тему: Гендерний моніторинг підготовки спеціалістів в технічному ВНЗ: емпіричний вимір Гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин жінок і...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах Вступ Україна підтримала Концепцію ООН про сталий людський розвиток (Sustainable Human Development) як напрям дій у XXI столітті. У «Повістці дня на ХХІ століття» – головному документі...

Подробнее

Реферат на тему: Освітня спрямованість фізичного виховання студентів в умовах дозвілля Сьогодення змінює вимоги до фізичної підготовленості студентів, спонукає до визначення та усвідомлення ролі фізичної культури, як складової частини загальної культури, та необхідності вирішення проблем пов’язаних із здоров’ям. Низький рівень...

Подробнее

Реферат на тему: Фікції в українській вищій освіті “Коли нормальним станом людини чи закладу стає фікція, з неї починається якийсь всеоб’ємний занепад духу. Кінець кінцем це призводить до самоприниження, бо неможливо призвичаїтися до брехні про самого себе і при цьому...

Подробнее

Реферат на тему: Природа творчості та психологічні аспекти творчої особистості Проблема формування творчої аутентичної особистості, пошук ефективних шляхів розкриття творчого потенціалу відноситься до універсальних проблем гуманістичної психології та зберігає свою актуальність на сучасному етапі суспільного розвитку. Розкриття творчого потенціалу має...

Подробнее

Реферат на тему: Фізичні задачі по інтернету   Стрибкоподібний розвиток інформаційних технологій призводить до перегляду уявлень про способи та можливості отримання інформації. Глобальні та локальні мережі займають значне місце у нашому житті. Нове покоління, яке підростає у епоху Інтернет, має...

Подробнее

Реферат на тему: Запозичення як складова частина іменників-юкстапозитів науково-технічної сфери У дослідженні української лексики, яка є складовою частиною української технічної термінології, сучасне мовознавство має вагомі й незаперечні здобутки. Це зумовлено використанням різних підходів, методів та прийомів до їх вивчення у...

Подробнее
Страница 113 из 644« Первая...102030...111112113114115...120130140...Последняя »