Реферат на тему: Ретроспективний аналіз інноваційних методів навчання Перетворення освітнього простору, яке з парадигми «наслідування» перейшло у парадигму «інформація», породжує величезний потік інформації, яку має опрацювати студент під час навчання у ВНЗ. Головним недоліком у процесі збільшення обсягу інформації, що...

Подробнее

Реферат на тему: Набуття морального досвіду слухачів підготовчих відділень та підготовчих курсів через ознайомлення з історією Голодомору В історії України багато сумних і трагічних сторінок. Недаремно ж говорять, що історія нашої держави зіткана з червоних ниток любові до рідного краю...

Подробнее

Реферат на тему: Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу Важливою складовою демократичного суспільства, яке розбудовується в Україні є орієнтація на гуманістичні цінності світової культури. Громадскість, політики, науковці та освітяни дедалі глибше усвідомлюють...

Подробнее

Реферат на тему: Професійна орієнтація студентів в умовах набору на навчання за напрямами підготовки Вступ Останнім часом система вищої освіти нашої держави зазнає досить багатьох суттєвих змін, які заставляють вносити корективи не тільки у зміст навчального процесу, але й в...

Подробнее

Реферат на тему: Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу Специфіка педагогічних проблем сучасної освіти обумовлена необхідністю набуття майбутнім фахівцем соціально-економічного та професійного досвіду практичної діяльності ще на етапі навчання у вищому навчальному закладі. Формування професійних компетенцій майбутнього молодшого...

Подробнее

Реферат на тему: Експериментальні програми з формування математичних уявлень у дітей 4-7 років та рівень їх контрастів   Вихідні логіко-математичного посилання. Ми визнаємо, що пізнання навколишньої дійсності починається із зовнішніх і безпосередніх її проявів, котрі виникають лише в процесі взаємодії....

Подробнее

Реферат на тему: Створення науково-практичного центру освітніх технологій — вимога часу Зміни пріоритетів майже у всіх сферах життя спричинили до зміни парадигм освіти. Особистісна (гуманістична) орієнтація освіти визнана сьогодні вимогою часу. Під кутом зору гуманістичної парадигми як системи вихідних методологічних...

Подробнее

Реферат на тему: Спецкурс “математичне моделювання” у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики   Математичне моделювання явищ, процесів і конструкцій є ефективним засобом теоретичного аналізу задач науки і техніки. Прямий розрахунок на обчислювальних машинах практично є єдиний спосіб розв’язання...

Подробнее

Реферат на тему: Комп’ютерне тестування як елемент процесу навчання У розділі з симптоматичною назвою “Обмеженість існуючої системи обліку знань учнів” (2, 5) Н. М. Розенберг, зокрема, відзначає “досить очевидну навчаючу функцію обліку, який сприяє поглибленню знань учнів, корекції хибних уявлень,...

Подробнее

Реферат на тему: Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу Вступ. Сучасний ринок праці в Україні потребує робочої сили, яка здатна буде до постійного самонавчання і вдосконалення своїх трудових навичок. Адже, вимоги до трудового потенціалу...

Подробнее
Страница 111 из 644« Первая...102030...109110111112113...120130140...Последняя »