Система термінологічної роботи на уроках фізики в сучасній загальноосвітній школі (реферат)

0 Comment on Система термінологічної роботи на уроках фізики в сучасній загальноосвітній школі (реферат)

Реферат на тему: Система термінологічної роботи на уроках фізики в сучасній загальноосвітній школі   В умовах швидко змінюваної соціальної обстановки та інформаційного середовища середня школа призвана зіграти неоднозначну і вирішальну роль у процесі розвитку учнів. Останні досягнення в сфері комунікаційних...

Continue Reading

Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп’ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі (ре

0 Comment on Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп’ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі (ре

Реферат на тему: Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп’ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі   Проблема неоднакового вихідного рівня підготовленості студентів із питань інформатики постає перед викладачем педагогічного вузу вже на першому курсі. Як показало...

Continue Reading

Формування іншомовної компетентності студентів ВТНЗ шляхом використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій (реферат)

0 Comment on Формування іншомовної компетентності студентів ВТНЗ шляхом використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій (реферат)

Реферат на тему: Формування іншомовної компетентності студентів ВТНЗ шляхом використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій Сучасна економіка орієнтується на кадри, освіта яких має бути значно якіснішою, ніж та, показники якої ми маємо на сьогоднішній день. З іншого боку, абсолютно очевидним...

Continue Reading

Міжпредметні зв’язки та персональний комп’ютер в методиці навчання математики студентів фізичних спеціальностей (реферат)

0 Comment on Міжпредметні зв’язки та персональний комп’ютер в методиці навчання математики студентів фізичних спеціальностей (реферат)

Реферат на тему: Міжпредметні зв’язки та персональний комп’ютер в методиці навчання математики студентів фізичних спеціальностей   Проблема підвищення ефективності та інтенсифікації викладання математичних дисциплін завжди була в центрі уваги викладачів закладів освіти. Актуальність її очевидна і сьогодні. Які обрати форми,...

Continue Reading

Методико-психологічні аспекти комп’ютерних технологій навчання в вищій технічній школі (реферат)

0 Comment on Методико-психологічні аспекти комп’ютерних технологій навчання в вищій технічній школі (реферат)

Реферат на тему: Методико-психологічні аспекти комп’ютерних технологій навчання в вищій технічній школі   Сучасні комп’ютерні технології навчання (КТН) орієнтовані в основному на реалізацію тільки однієї компоненти навчального процесу й не охоплюють всієї низки питань з огляду ефективного засвоєння поданої інформації....

Continue Reading

Використання персонального комп’ютера на факультативних заняттях з математики в класах економічного спрямування (реферат)

0 Comment on Використання персонального комп’ютера на факультативних заняттях з математики в класах економічного спрямування (реферат)

Реферат на тему: Використання персонального комп’ютера на факультативних заняттях з математики в класах економічного спрямування   В сучасних умовах значні можливості в плані формування економічного мислення належать курсу шкільної математики. Дійсно, економічне мислення виступає як процес відображення економічної дійсності у...

Continue Reading

Модульна система професійного навчання (реферат)

0 Comment on Модульна система професійного навчання (реферат)

Реферат на тему: Модульна система професійного навчання   На межі тисячоліть виразно проявляються особливості соціально-економічного розвитку суспільства, технічного прогресу, екології, розуміння їх глобального характеру і необхідності колективного вирішення. До таких насущних проблем найперше можна віднести проблему «виживання» в конкурентній боротьбі...

Continue Reading

Розвиток дослідницьких вмінь студентів в процесі вивчення програмування (реферат)

0 Comment on Розвиток дослідницьких вмінь студентів в процесі вивчення програмування (реферат)

Реферат на тему: Розвиток дослідницьких вмінь студентів в процесі вивчення програмування   Навчально-пізнавальна діяльність здійснюється на різних рівнях самостійності і творчості. У зв’язку з цим, доцільно ставити питання не про активізацію навчально-пізнавальної діяльності взагалі, а про підвищення до оптимального в...

Continue Reading

Антропогуманістичний принцип, гуманізацію (реферат)

0 Comment on Антропогуманістичний принцип, гуманізацію (реферат)

Реферат на тему: Антропогуманістичний принцип, гуманізацію Міркування про цикли гуманітарних дисциплін у вищих технічних університетах будуть розгортатися навколо таких понять, як гуманізм, культура і мультикультура, діалог культур, інженерне мислення. При тій ситуації, яка складається в нашому суспільстві, не піднімати це...

Continue Reading

Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки (реферат)

0 Comment on Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки (реферат)

Реферат на тему: Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки Необхідність підвищення якості підготовки спеціалістів в умовах докорінної реформи освіти визначає пошук нових форм і методів організації навчального процесу, застосування прогресивних технологій навчання в умовах ринкової економіки. Відповідно, навчальний процес повинен...

Continue Reading