Шляхи оволодіння образним мовленням (реферат)

0 Comment on Шляхи оволодіння образним мовленням (реферат)

Реферат на тему: Шляхи оволодіння образним мовленням В низці гострих питань сучасної лінгводидактики – викладання української мови в школах з російською мовою навчання. Процес навчання російськомовних дітей, серед яких не лише генетичні росіяни, а й зросійщені українці та представники інших...

Continue Reading

Міжпредметні зв’язки у роботі над словом (реферат)

0 Comment on Міжпредметні зв’язки у роботі над словом (реферат)

Реферат на тему: Міжпредметні зв’язки у роботі над словом Обґрунтування окремих аспектів проблеми образного мовлення дало підставу стверджувати, що феномен „образне мовлення” – явище спорадичне, специфічне та багатоаспектне. Воно входить до кола досліджуваних проблем із психології, психолінгвістика, літературознавства, низки лінгвістичних...

Continue Reading

Українська поезія Криму (урок)

0 Comment on Українська поезія Криму (урок)

УРОК Українська поезія Криму Мета: продовжити знайомство учнів з літературою рідного краю, творчістю відомих кримських поетів; розвивати уяву, естетичні смаки, навички виразного читання; виховувати любов до своєї малої Батьківщини і людей, які працюють і живуть на нашій рідній землі. Тип...

Continue Reading

Поліфонія художнього тексту і проблеми сучасної інтерпретації (реферат)

0 Comment on Поліфонія художнього тексту і проблеми сучасної інтерпретації (реферат)

Реферат на тему: Поліфонія художнього тексту і проблеми сучасної інтерпретації Стан і становище, у якому перебуває освітня галузь в Україні, не може задовольнити наше суспільство. Доконечною потребою змін на краще викликана широка освітня реформа, яка має мобілізувати інтелектуальний потенціал України....

Continue Reading

Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів (реферат)

0 Comment on Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів (реферат)

Реферат на тему: Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів Наш час – час активних і ділових людей. У державі створюються передумови для розвитку творчої ініціативи, відкритий широкий простір для вираження різноманітних думок, переконань, оцінок. Це...

Continue Reading

Образи і символи як інформаційна верстка у навчанні учнів (реферат)

0 Comment on Образи і символи як інформаційна верстка у навчанні учнів (реферат)

Реферат на тему: Образи і символи як інформаційна верстка у навчанні учнів Повноцінний розвиток суспільства багато в чому залежить від такої освіти, яка спроможна забезпечити цілісний гармонічний розвиток людини. Розвиток нашої держави визначається у загальному контексті європейської інтеграції, з орієнтиром...

Continue Reading

Породження українського образного мовлення у російськомовних школярів (реферат)

0 Comment on Породження українського образного мовлення у російськомовних школярів (реферат)

Реферат на тему: Породження українського образного мовлення у російськомовних школярів Базою для дослідження механізму породження образного мовлення російськомовних школярів стали загальна психологія та психофізіологія, когнітивна психологія (специфіка ментальних процесів пам’яті, уявлення та ін.), психолінгвістика (особливості мовленнєвої діяльності), які дотично до...

Continue Reading

Урок: Любов буває тільки раз у житті (урок)

0 Comment on Урок: Любов буває тільки раз у житті (урок)

Урок: Любов буває тільки раз у житті. Мета: сформувати уявлення учнів про письменників рідного краю та їх творчість, показати розмаїття людських почуттів; Розвивати аналітичне та асоціативне мислення учнів, комунікативні здібності; Виховувати шанобливе ставлення до людей, які тебе оточують. Тип уроку:...

Continue Reading

Навчальна література з вітчизняної історії: нові підходи, методологічні новації, характерні риси та особливості (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) (реферат

0 Comment on Навчальна література з вітчизняної історії: нові підходи, методологічні новації, характерні риси та особливості (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) (реферат

Реферат на тему: Навчальна література з вітчизняної історії: нові підходи, методологічні новації, характерні риси та особливості (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) На сучасному етапі суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України актуальним і вкрай необхідним завданням є підвищення рівня самосвідомості...

Continue Reading

Культура здоров\’я старшокласника (реферат)

0 Comment on Культура здоров\’я старшокласника (реферат)

Реферат на тему: Культура здоров’я старшокласника Проблема збереження й зміцнення індивідуального здоров’я школяра досліджується сьогодні на всіх рівнях систем охорони здоров’я, освіти, соціальних служб тощо. У роботах [3, 5, 8, 10 — 13] виявлені протиріччя, що лежать в основі проблеми....

Continue Reading