Допомогти вчителю не зрадити свою професію (реферат)

0 Comment on Допомогти вчителю не зрадити свою професію (реферат)

Допомогти вчителю не зрадити свою професію Мабуть, кожному керівникові освітнього закладу знайоме почуття безпорадності, коли на стіл лягає заява вчителя про звільнення з посади. Дивишся в очі вчителя, наповнені болем і сльозами, і розумієш, що прийняте рішення вимучене стражданням Кожного...

Continue Reading

Моделі оцінки досягнень учнів в Польщі (реферат)

0 Comment on Моделі оцінки досягнень учнів в Польщі (реферат)

Моделі оцінки досягнень учнів в Польщі Способи оцінки успіхів дітей у рамках шкільного навчання є предметом дискусій усього польського суспільства. У цьому немає нічого дивного, тому що суперечка про значення оцінок у школі — це, по суті, суперечка педагогів і...

Continue Reading

Архітектоніка особистісно зорієнтованого уроку (реферат)

0 Comment on Архітектоніка особистісно зорієнтованого уроку (реферат)

Архітектоніка особистісно зорієнтованого уроку Урок був і залишається домінуючою формою навчального процесу, але в системі особистісно зорієнтованого навчання значно змінюються його функція, форма та мета Учитель не є суб’єктом, який керує об’єктами, а веде діалог, точніше, полілог з учнями, переводить...

Continue Reading

Вивчення задоволеності учасників навчального процесу (реферат)

0 Comment on Вивчення задоволеності учасників навчального процесу (реферат)

Вивчення задоволеності учасників навчального процесу Під задоволеністю найчастіше розуміється емоційно-оцінне ставлення особистості та колективу до виконуваної роботи та умов її протікання Ключові поняття: універсальні критерії діяльності людини — продуктивність, задоволеність. У педагогічній теорії та практиці існують різні підходи до вивчення...

Continue Reading

Захист прав неповнолітніх у школі (реферат)

0 Comment on Захист прав неповнолітніх у школі (реферат)

Захист прав неповнолітніх у школі Пішли в минуле піонерсько-комсомольські збори, вартові та вахти… Прийшлі інші часі та інші діти, які відторгають залізну дисципліну, вимагають від дорослих поваги та партнерських стосунків, а вчителям здається, що вони до цього ще не готові,...

Continue Reading

Артпедагогіка та казкотерапія (реферат)

0 Comment on Артпедагогіка та казкотерапія (реферат)

Артпедагогіка та казкотерапія Дитина приходить до школи з відкритою душею, зі щирим бажанням добре вчитися. Малюка лякає навіть думка про те, що на нього можуть дивитись як на ледаря чи невдаху Бажання добре вчитися — красиве людське бажання, це той...

Continue Reading

Інноваційність у створенні сучасного уроку (реферат)

0 Comment on Інноваційність у створенні сучасного уроку (реферат)

Інноваційність у створенні сучасного уроку Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків яка, за О. Пометун, складається із п’яти елементів: мотивації; оголошення, представлення теми й очікуваних результатів; надання необхідної інформації для розв’язання завдань; інтерактивної вправи — центральна частина...

Continue Reading

Моніторинг виховної роботи та розробка корекційних дій (реферат)

0 Comment on Моніторинг виховної роботи та розробка корекційних дій (реферат)

Моніторинг виховної роботи та розробка корекційних дій Підвищений інтерес до проблем, пов’язаних з оцінюванням якості виховної діяльності, пояснюється багатьма причинами, але здебільшого — запровадженням державного стандарту в кожній галузі, необхідністю визначення у зв’язку з цим рівня та якості підготовки учнів...

Continue Reading

Аналіз виховного аспекту уроку (реферат)

0 Comment on Аналіз виховного аспекту уроку (реферат)

Аналіз виховного аспекту уроку Сучасний загальноосвітній навчальний заклад покликаний навчати та виховувати таку молодь, яка би була спроможна активно включитись у всі сфери суспільного життя країни, забезпечити прогрес її становлення та розвитку, оволодіти позитивним досвідом старших поколінь і збагачувати його...

Continue Reading

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності (реферат)

0 Comment on Індивідуальний стиль педагогічної діяльності (реферат)

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності Як основний фактор відновлення системи освіти сьогодні виступає особистість учителя Високої якості освітніх послуг можна досягти тільки за наявності висококласних педагогів, які постійно вдосконалюють свою майстерність, мобільно реагують на зміни, що відбуваються в освітньому просторі. Місія...

Continue Reading