Уроки фізичної культури в школі (реферат)

0 Comment on Уроки фізичної культури в школі (реферат)

Реферат на тему: Уроки фізичної культури в школі Київ 2016 Виховання позитивних моральних та вольових рис характеру учнів — тривалий процес протягом усього періоду навчання учня і здійснюється всім педагогічним колективом Для якісного проведення уроків фізичної культури і успішного розв’язання...

Continue Reading

Деонтологія в педагогіці (реферат)

0 Comment on Деонтологія в педагогіці (реферат)

Реферат на тему: Деонтологія в педагогіці Київ 2016 Поняття педагогічної деонтології. Ідеї відомих педагогів – як підґрунтя вітчизняної деонтології. Основні принципи педагогічної деонтології. Зв’язок педагогічної деонтології з іншими науками. Основні завдання педагогічної деонтології Поняття педагогічної деонтології. Деонтологія (від грецького „деонтос”...

Continue Reading

Навчальні цілі заняття (реферат)

0 Comment on Навчальні цілі заняття (реферат)

Реферат на тему: Навчальні цілі заняття Київ 2016 Методична підготовка викладача передбачає перш за все оволодіння вміннями диференційовано визначати навчальні цілі, відповідно до певних рівнів професійної підготовки або рівнів засвоєння Визначення навчальних цілей заняття є одним з головних питань, від...

Continue Reading

Братські школи на Україні (реферат)

0 Comment on Братські школи на Україні (реферат)

Реферат на тему: Братські школи на Україні Київ 2016 Братські школи – це українські національні навчальні заклади в XVI – XVIII ст. До школи приймались діти усіх станів. Дітям з убогих сімей надавалась матеріальна допомога. А сироти були під повною...

Continue Reading

Розвиток педагогіки як науки (реферат)

0 Comment on Розвиток педагогіки як науки (реферат)

Реферат на тему: Розвиток педагогіки як науки Київ 2016 У рефераті детально розглянуто розвиток, становлення, терміни та напрямки педагогіки Педагогіка — сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості. Термін походить від грецьких слів «pais»...

Continue Reading

Формування педагогіки у давні часи (реферат)

0 Comment on Формування педагогіки у давні часи (реферат)

Реферат на тему: Формування педагогіки у давні часи Київ 2016 Виховання у первісному суспільстві. Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу. Виховання і навчання у Давній Греції та Римі. Елементи педагогіки у філософських системах давнього світу Виховання у первісному суспільстві.Людство...

Continue Reading

Принципи економічного виховання школярів (реферат)

0 Comment on Принципи економічного виховання школярів (реферат)

Реферат на тему: Принципи економічного виховання школярів Київ 2016 Економічна свідомість забезпечує розуміння економічного життя суспільства, перетворення кожного працівника на активного, творчого учасника виробничого процесу. В умовах економічних реформ формування економічної свідомості підростаючого покоління стає загальним і обов’язковим Економічне виховання...

Continue Reading

Система дошкільної освіти: тенденції інноваційного розвитку (реферат)

0 Comment on Система дошкільної освіти: тенденції інноваційного розвитку (реферат)

Реферат на тему: Система дошкільної освіти: тенденції інноваційного розвитку Київ 2016 Поява інноваційних процесів зумовлюється рядом суперечностей, які мають різне джерело, предметне походження і різну складність. Головна суперечність розвитку системи освіти – невідповідність старих методів навчання, виховання та розвитку дітей...

Continue Reading

Ознайомлення учнів з символами України (реферат)

0 Comment on Ознайомлення учнів з символами України (реферат)

Реферат на тему: Ознайомлення учнів з символами України Київ 2016 Завдання кожного справжнього громадянина України — знати, поважати символи своєї держави, не дозволяти глумитися над ними, гордитися тим, що ми живемо у вільній державі, маємо свої символи, закони, свою мову...

Continue Reading

Фонетика і графіка: методика та значення (реферат)

0 Comment on Фонетика і графіка: методика та значення (реферат)

Реферат на тему: Фонетика і графіка: методика та значення Київ 2016 Вивчення фонетики і графіки сприяє засвоєнню учнями норм усного і письменного мовлення. В цьому виражається її тісний зв’язок з орфографією Уже в період навчання грамоти (1 клас) діти шляхом...

Continue Reading