Нові технології приготування та роздавання кормосумішей (реферат)

0 Comment on Нові технології приготування та роздавання кормосумішей (реферат)

Реферат на тему: Нові технології приготування та роздавання кормосумішей Проблема механізації кормоприготування й нормованого роздавання кормів є надто важливою. Зниження питомих витрат кормів і підвищення продуктивності забезпечуються тільки на основі приготування збалансованих однорідних сумішей і їхнього нормованого видавання з урахуванням...

Continue Reading

Селекція у вівчарстві (реферат)

0 Comment on Селекція у вівчарстві (реферат)

Реферат на тему: Селекція у вівчарстві gd/A лівий, М+ — правий). До модального класу віднесли особин, які відхилилися від центру поділу на 1,0 праворуч і на 0,5 ліворуч. Така схема класифікації пов’язана з тим, що максимум пристосованості популяції, яка оцінюється...

Continue Reading

Перспективи розвитку м’ясного вівчарства (реферат)

0 Comment on Перспективи розвитку м’ясного вівчарства (реферат)

Реферат на тему: Перспективи розвитку м’ясного вівчарства Вівчарство історично було невід’ємною частиною народного господарства України, забезпечуючи його потреби в специфічних видах сировини і продуктах харчування. Вівці завжди були частиною сільського пейзажу України. На пасовиськах, що не можуть прогодувати велику рогату...

Continue Reading

Позакореневе підживлення рослин вуглеамонійними солями (реферат)

0 Comment on Позакореневе підживлення рослин вуглеамонійними солями (реферат)

Реферат на тему: Позакореневе підживлення рослин вуглеамонійними солями ?????????e?даному разі вести мову треба швидше про стимуляцію під впливом ВАС ростових процесів у рослинах, ніж просто про азотне підживлення, яке дає змогу лише ліквідувати дефіцит у грунті доступного азоту у визначену...

Continue Reading

Рахіт — марна надія на ефективне птахівництво (реферат)

0 Comment on Рахіт — марна надія на ефективне птахівництво (реферат)

Реферат на тему: Рахіт — марна надія на ефективне птахівництво За масового прояву ознак рахіту в стадах птиці страждає не лише поголів’я, а й сам господар, бо під загрозою опиняється ефективність його бізнесу. Автор пропонує прості й дієві способи профілактики...

Continue Reading

Олійні культури й підвищення ефективності аграрного виробництва (реферат)

0 Comment on Олійні культури й підвищення ефективності аграрного виробництва (реферат)

Реферат на тему: Олійні культури й підвищення ефективності аграрного виробництва Уже не один рік точаться дискусії щодо впливу соняшнику на родючість грунту й продуктивність інших культур у сівозмінах, а тим часом площі його посівів дедалі зростають. Водночас науковці намагаються привернути...

Continue Reading

Свiтовий ринок доїльних машин (реферат)

0 Comment on Свiтовий ринок доїльних машин (реферат)

Реферат на тему: Свiтовий ринок доїльних машин ?????????}?нiки для молочних господарств нiмецьке пiдприємство Westfalia також має бiльш нiж столiтню iсторiю. Пройшовши вiд часу свого ювiлею у 1993 роцi турбулентний розвиток, воно з товарообiгом в 660 млн DM (2000 рiк) мiцно...

Continue Reading

Нова стратегія маркетингу українського зерна (реферат)

0 Comment on Нова стратегія маркетингу українського зерна (реферат)

Реферат на тему: Нова стратегія маркетингу українського зерна Міністерство агрополітики України зробило запит до проекту ЄС-TACIS “Покращання системи логістики та маркетингу для МСП у сільському господарстві” (“Агрологістика”) щодо надання рекомендацій для поліпшення маркетингових каналів збуту зернових між фермерами, переробними підприємствами...

Continue Reading

Огляд сучасного стану виробництва біогазу в Європі (реферат)

0 Comment on Огляд сучасного стану виробництва біогазу в Європі (реферат)

Реферат на тему: Огляд сучасного стану виробництва біогазу в Європі Загострення проблеми забруднення навколишнього середовища органічними відходами тваринницької галузі, а також зростаючий дефіцит енергетичних ресурсів є головними мотивами інтенсифікації європейських розробок у галузі виробництва та ефективного використання біогазу. Виробництво біогазу,...

Continue Reading

Премiкси в годiвлi тварин (реферат)

0 Comment on Премiкси в годiвлi тварин (реферат)

Реферат на тему: Премiкси в годiвлi тварин gdE_‡ w зи, пепсину, уреази та дiастази. Солi мiдi дають iнсулiноподiбний ефект i спричинюють збiльшення тироксину в кровi тварин. Hа потребу тварин у мiдi впливає молiбден. Мiж ними спостерiгається антагонiзм, що його посилює...

Continue Reading