Синонімічний повтор ядерних сем у тлумаченнях компонентів словосполучень Актуальною проблемою сучасних мовознавчих досліджень є не тільки вивчення синтаксичної сполучуваності, а й з’ясування того, які ознаки слів зумовлюють їхню здатність граматично і семантично поєднуватися з іншими словами. Посилений інтерес до семантичної...

Подробнее

Маскулінність як основний вияв поетики романів Ю.Андруховича В останній третині ХХ століття історична криза звичного ґендерного ладу почала викликати зростаючу стурбованість і невдоволення як чоловіків, так і жінок. Якщо в ХІХ столітті в європейській суспільній свідомості з’явилося так зване „жіноче...

Подробнее

Стереометричне моделювання систем приголосних фонем (на матеріалі слов’янських мов) Ще в 1962 році нами була запропонована стереометрична модель системи приголосних фонем (для російської, білоруської, української, сербсько-хорватської, польської та деяких інших слов’янських мов). Про принципи її побудови є лише тези доповіді...

Подробнее

Зміст першої й другої частин висловлення в їх стосунку до відношення градації Складні сполучникові конструкції, між предикативними частинами яких виникає градаційне відношення, вивчено у вітчизняній синтаксичній науці різною мірою. Це конструкції на зразок [Таке відчуття приходить щоразу і бентежить душу,...

Подробнее

Етнічні символи та стереотипи в українській зоонімній терміносистемі На сьогодні поза увагою дослідників залишається представлення етнічних символів та стереотипів в українській зоонімній терміносистемі. Тому актуальність нашої роботи визначається необхідністю встановлення специфіки реалізації етнічних символів та стереотипів на лексичному та фразеологічному...

Подробнее

Іменникові лексеми як виразники кількісної семантики Вивчення особливостей функціонування елементів семантико-граматичної системи мови багато дослідників вважає доцільним і результативним на рівні невеликих, здебільшого замкнених груп. До них належить і група іменників із семантикою неповного ступеня вияву ознаки, яка є частиною...

Подробнее

Стереотипи масової свідомості та проблеми ґендерної ідентичності української жінки в політиці Жінка і політика, а вірніше українська жінка та українська політика — тема, не надто популярна в українській аналітиці. На сьогодні важливість цієї проблематики визнається в основному тому, що вона...

Подробнее

„Жива лялька” чи “суверенна особистість”: порівняльна характеристика Наталки Полтавки і Лайзи Дуліттл І.Котляревський та Б.Шоу – загальновідомі корифеї української та англійської драматургії. “Творчість Котляревського – справді епохальне явище в духовному житті українського народу. Нова тематика, гуманістичний пафос його творів, порушення...

Подробнее

Відтворювальні процеси в розвитку праслов’янського *LITI Фундаментальні лінгвістичні дослідження наводять учених на думку про те, що мова – це самодостатня сутність, яка „безперервно змінюється й розвивається… за своїми особливими внутрішніми законами” [2, 16]. Керуючи здійсненням цих законів на всіх рівнях...

Подробнее

Північне Приазов’я як об’єкт ареального дослідження В останні роки значно активізувалася увага дослідників різних галузей науки, зокрема й української діалектології, до вивчення історії, культури і мов одного із південних регіонів степової України – Північного Приазов’я. Це пояснюється насамперед його цікавою...

Подробнее
Страница 8 из 141« Первая...678910...203040...Последняя »