Реферат на тему: Національна специфіка художньо-образної моделі української природи У національно-мовній картині світу специфічні для кожної етномови засоби відображають широкий комплекс відомих для усього людства семантичних універсалій. До таких понять належать і об’єкти природи – небо, земля, ліс, ріка, гори...

Подробнее

Реферат на тему: Почуттєве задзеркалля Ольги Кобилянської (психоаналітичне тлумачення автобіографічних текстів письменниці) У серпні 1888 року Ольга Юліанівна Кобилянська закінчила свій черговий щоденниковий запис звертанням до ймовірного читача: „Бувайте здорові й розглядайте мене як психологічну загадку” [3, с. 171]. Для тлумачення...

Подробнее

Реферат на тему: Термінологічна лексика як компонент метафоричних конструкцій Для мови художньої літератури характерна стильова взаємодія. Образна мова вирізняє твори художньої літератури з-поміж інших текстів. Вона не обмежується традиційними тропами та фігурами, а наповнює естетичним змістом безо?бразні мовні елементи, перетворює...

Подробнее

Реферат на тему: Український химерний роман у контексті латиноамериканського магічного реалізму Свого часу критики, торкаючись питання про „умовність”, „фольклорність”, „міфологізм” у сучасній українській літературі, ставили твори химерної прози в типологічний ряд споріднених романів і повістей інших національних літератур. Здобутки українського...

Подробнее

Реферат на тему: Українська книжна мова другої половини ХVI — середини ХVII ст.: „Non est inculta” Однією з іманентних ознак літературної мови є нормативність, яка забезпечує існування мови як цілісної одиниці у її різних функціональних виявах. В основі норм української...

Подробнее

Реферат на тему: Культурологічна пам’ять мовних одиниць: синергетичний аспект Рівень складності в змістовій організації системи поетичного дискурсу великою мірою визначається чинником культурологічної пам’яті. Підключення елементів пам’яті (елементів минулого) означає порушення симетрії в просторових і часових характеристиках структур-процесів, слугує поштовхом до...

Подробнее

Реферат на тему: Нормативний аспект комунікативної діяльності юристів У лінгвістиці, психології, соціопсихолінгвістиці, етиці, юридичній деонтології комунікативну діяльність розглядають у загальних рисах як мовноетикетний вияв вербальної поведінки співрозмовників. Фахове мовлення правників не стало об’єктом системного аналізу з точки зору його нормативності,...

Подробнее

Реферат на тему: Коломийки в репертуарі бойківського скрипаля Кузьми Воробця Коломийка – домінуюча музично-поетична форма кількох етнографічних регіонів України на території Східних Карпат (що дає підстави говорити навіть про т. зв. «коломийкове мислення» цілих етнічних груп [5, с. 139-210]). З більшою чи...

Подробнее

Реферат на тему: Трансформація літературної традиції Змістова місткість і багатозначність традиційних сюжетів, образів і мотивів дозволяє їм вступати в процесі творчої літературної переробки в різноманітні структурно-змістові зв’язки, в результаті чого в новому варіанті утворюються оригінальні подієво-семантичні домінанти, здійснюється трансформація канонічних...

Подробнее

Реферат на тему: Модусно-диктумна співвіднесеність у реченнєвій структурі Модусно-диктумна співвіднесеність (далі – МД-співвіднесеність) – це відношення між елементами семантичної моделі, один із яких знаходиться в М-частині, а інший в Д-частині речення, у якому і диктум, і модус виражені предикативно або...

Подробнее
Страница 68 из 141« Первая...102030...6667686970...8090100...Последняя »