Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського. Рік 1931 (реферат)

0 Comment on Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського. Рік 1931 (реферат)

Реферат на тему: Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського. Рік 1931 1930 р. польська влада, налякана поширенням пластового руху на українських землях, заборонила його на підвладних їй територіях України. У зв’язку з цим наступного року у Львові на основі видавничого...

Continue Reading

Сюрреалістичні видіння в поезії Емми Андієвської (реферат)

0 Comment on Сюрреалістичні видіння в поезії Емми Андієвської (реферат)

Реферат на тему: Сюрреалістичні видіння в поезії Емми Андієвської Вихід за логічно структуровану свідомість для безпосереднього контакту із сутністю явищ і взаємодії зі світом спричиняє здатність розуму Поета конструювати безкінечну кількість світів: страшних, малозрозумілих, взагалі неосяжних – адже кластер прийнятних...

Continue Reading

Фоноархів Осипа Роздольського (реферат)

0 Comment on Фоноархів Осипа Роздольського (реферат)

Реферат на тему: Фоноархів Осипа Роздольського Серед плеяди видатних діячів української культурної еліти кінця ХІХ ( першої половини ХХ ст., які принесли європейське визнання вітчизняній етномузикознавчій науці, одне із чільних місць посів Осип Роздольський ( музичний етнограф, фольклорист, педагог. Окрім...

Continue Reading

Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки „Жовтий князь та „Рай”) (реферат

0 Comment on Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки „Жовтий князь та „Рай”) (реферат

Реферат на тему: Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки „Жовтий князь та „Рай”) На стику основних рівнів мови (фонологічному, морфологічному, лексико-семантичному, синтаксичному) внаслідок їх тісної взаємодії виникли так звані проміжні рівні – морфонологічний,...

Continue Reading

Творчість Миколи Хвильового в контексті українсько-німецьких літературних взаємин (реферат)

0 Comment on Творчість Миколи Хвильового в контексті українсько-німецьких літературних взаємин (реферат)

Реферат на тему: Творчість Миколи Хвильового в контексті українсько-німецьких літературних взаємин Особливо помітне місце в українській літературі 20-30-х років XX століття посідає творча спадщина Миколи Хвильового, визначного письменника і публіциста, теоретика і лідера національного відродження того часу. Уже перша збірка...

Continue Reading

Конотативні особливості постскриптумів в епістолярії Михайла Коцюбинського (реферат)

0 Comment on Конотативні особливості постскриптумів в епістолярії Михайла Коцюбинського (реферат)

Реферат на тему: Конотативні особливості постскриптумів в епістолярії Михайла Коцюбинського Проблема конотації, якій присвячено чимало мовознавчих досліджень залишається складною в лексикології й семасіології. Як відомо, теорію конотації розробляли відомі лінгвісти Леонард Блумфілд, Шарль Баллі, Юрій Апресян, Вероніка Телія, Євген Отін,...

Continue Reading

Сучасний український термін (реферат)

0 Comment on Сучасний український термін (реферат)

Реферат на тему: Сучасний український термін Розвиток новітньої української термінології тісно пов’язаний із характером сучасної науки. Десь із середини двадцятого століття темпи її розвитку такі, що кількість опублікованих у наукових часописах світу статей, наприклад, подвоюється кожні 12-15 років. Це означає,...

Continue Reading

Прізвищеві назви на -ськ(ий) у волинян 14-15 ст. (реферат)

0 Comment on Прізвищеві назви на -ськ(ий) у волинян 14-15 ст. (реферат)

Реферат на тему: Прізвищеві назви на -ськ(ий) у волинян 14-15 ст. На сучасному етапі українська історична антропонімія має значні здобутки у вивченні антропонімних систем окремих етнічних теренів. Водночас деякі регіони ще потребують окремої уваги ономастів. Серед них Волинь 14-16ст., географічне...

Continue Reading

Відношення „Письменник – персонаж” у сучасному літературознавчому вжитку: повернення блудного автора (реферат)

0 Comment on Відношення „Письменник – персонаж” у сучасному літературознавчому вжитку: повернення блудного автора (реферат)

Реферат на тему: Відношення „Письменник – персонаж” у сучасному літературознавчому вжитку: повернення блудного автора Незважаючи на проголошену Р. Бартом „смерть Автора” (1968) та на деперсоналізоване трактування М. Фуко сутності цієї категорії („Що таке автор?”), в українському літературознавчому вжитку до автора звично прикладається...

Continue Reading

Вивчення мови українського фольклору в стилістичному та етнолінгвістичному аспектах (реферат)

0 Comment on Вивчення мови українського фольклору в стилістичному та етнолінгвістичному аспектах (реферат)

Реферат на тему: Вивчення мови українського фольклору в стилістичному та етнолінгвістичному аспектах Відомо, що мова усної словесності стала самостійним предметом вивчення лише з середини XX ст. У славістиці завдяки працям А. Євгеньєвої, Й. Оссовецького, Є. Артеменко, О. Хроленка, С. Нікітіної,...

Continue Reading