Генологічний дискурс у літературознавчій спадщині Богдана Лепкого (реферат)

0 Comment on Генологічний дискурс у літературознавчій спадщині Богдана Лепкого (реферат)

Реферат на тему: Генологічний дискурс у літературознавчій спадщині Богдана Лепкого Вагому частку творчого доробку Богдана Лепкого становлять його літературознавчі дослідження. Ще починаючи працю в Ягеллонському університеті, він одразу відчув брак підручників з історії української літератури. Студенти навчались за “Історією літератури...

Continue Reading

Лексика з національно-культурним компонентом у творі Докії Гуменної “Діти чумацького шляху” (реферат)

0 Comment on Лексика з національно-культурним компонентом у творі Докії Гуменної “Діти чумацького шляху” (реферат)

Реферат на тему: Лексика з національно-культурним компонентом у творі Докії Гуменної “Діти чумацького шляху” Перед сучасним викладачем стоїть завдання формувати й розвивати у тих, хто навчається, високий рівень гуманітарного мислення, творити власну філософію існування, виховувати почуття національної гідності, патріотизму, поваги...

Continue Reading

Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв\’язності в художньому тексті (реферат)

0 Comment on Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв\’язності в художньому тексті (реферат)

Реферат на тему: Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв’язності в художньому тексті Текст як складне психо-мовленнєве утворення характеризується сукупністю категорій, провідною з яких є категорія зв’язності. Одностайної дефініції для цієї категорії немає, тому ми спробуємо сформулювати власну, визначивши зв’язність...

Continue Reading

Український мовний пуризм на європейському тлі (реферат)

0 Comment on Український мовний пуризм на європейському тлі (реферат)

Реферат на тему: Український мовний пуризм на європейському тлі Історія мови тісно пов’язана з історією народу. Усвідомлення з боку етносу національної самобутності активізує, як правило, певні мовні функції: етнооб’єднувальну та етнодиференціювальну, коли на перше місце висувається ставлення мовця до мови,...

Continue Reading

Функціонування складених прийменників у тексті(реферат)

0 Comment on Функціонування складених прийменників у тексті(реферат)

Реферат на тему: Функціонування складених прийменників у тексті Розробка лінгвістичного забезпечення (ЛЗ) систем автоматичної обробки текстової інформації (АОТ) передбачає попередній всебічний і глибокийалгоритмічний опис мовних одиниць з погляду функціонування їх у мовленні. При цьому не залишаються поза увагою розробників ЛЗ...

Continue Reading

Модерна пропозиція поетів київської школи (реферат)

0 Comment on Модерна пропозиція поетів київської школи (реферат)

Реферат на тему: Модерна пропозиція поетів київської школи У середині 50 – на початку 60-х років ХХ століття українське суспільство охопив процес часткової демократизації, найяскравішим виявом якого в СРСР стало розвінчання культу Сталіна. Така демократизація так чи інакше охопила всі...

Continue Reading

Буремна поезія Євгена Маланюка (реферат)

0 Comment on Буремна поезія Євгена Маланюка (реферат)

Реферат на тему: Буремна поезія Євгена Маланюка Євген Маланюк – безсумнівно велика постать в українському письменстві. Це постать імператора залізної строфіки – активного сподвижника надзвичайно напруженого періоду української літератури між двома світовими війнами. Власне того періоду, що позначився сильним струмом,...

Continue Reading

Імпресіонізм як предмет і стиль літературно-критичного мовлення І.Франка (реферат)

0 Comment on Імпресіонізм як предмет і стиль літературно-критичного мовлення І.Франка (реферат)

Реферат на тему: Імпресіонізм як предмет і стиль літературно-критичного мовлення І.Франка На барвистому тлі українського імпресіонізму, яке розгортається перед сучасним читачем у працях Олександри Черненко [14], Віри Агеєвої [1], Юрія Кузнецова [5], Сергія Пригодія [7], Петра Ямчука [16] та інших...

Continue Reading

Метаморфоза “Відлюдька”: повість-новела І.Франка “Сойчине крило” (реферат)

0 Comment on Метаморфоза “Відлюдька”: повість-новела І.Франка “Сойчине крило” (реферат)

Реферат на тему: Метаморфоза “Відлюдька”: повість-новела І.Франка “Сойчине крило” Ті, що складалися з новонаписаних творів, як-от “На лоні природи і інші оповідання” (Львів, 1905), “Батьківщина і інші оповідання” (Київ, 1911), знаходили відгомін у пресі. На збірку “На лоні природи і...

Continue Reading

Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.) (реферат)

0 Comment on Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.) (реферат)

Реферат на тему: Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.) Фразеологічний фонд кожного народу – це невичерпне джерело, що постійно живить виражальні засоби літературної мови, надає їй яскравих рис національного характеру, створює той...

Continue Reading