Функції іронії як ознаки постмодернізму в сучасній українській поезії. шлях до синдрому іронії постмодерного перенасичення (реферат)

0 Comment on Функції іронії як ознаки постмодернізму в сучасній українській поезії. шлях до синдрому іронії постмодерного перенасичення (реферат)

Реферат на тему: Функції іронії як ознаки постмодернізму в сучасній українській поезії. шлях до синдрому іронії постмодерного перенасичення Аналізуючи умови становлення української лірики кінця ХХ століття, В. Моренець зауважив, що в цей час „відбулося гнівне, веселе, іронічно-саркастичне прощання з однією історією”...

Continue Reading

Внутрішня форма слова й імпліцитність (реферат)

0 Comment on Внутрішня форма слова й імпліцитність (реферат)

Реферат на тему: Внутрішня форма слова й імпліцитність З’ясування багатовимірності внутрішньої форми веде до визнання не тільки її мотивувально-дериваційного вияву, а й до виділення ще одного – аспекту – образності слова. Він закладений у концепції О.Потебні. Зокрема, дослідник називає внутрішню...

Continue Reading

Казковий чудесний покажчик у новелі франка "Неначе сон" (реферат)

0 Comment on Казковий чудесний покажчик у новелі франка "Неначе сон" (реферат)

Реферат на тему: Казковий чудесний покажчик у новелі франка «Неначе сон» Майже за аналогією до заголовку Кулішевої повісті «О том, от чего в местечке Воронеже в(сох Пешевцев став» я прагну з(ясувати у цій мікростудії, з якої причини без вогню кипіло...

Continue Reading

Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування (реферат)

0 Comment on Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування (реферат)

Реферат на тему: Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування Лінгвістична наука кінця ХХ – початку XХІ століть вивчає мову не як формальну статичну систему, а намагається виявити механізми її функціонування в нерозривному зв’язку з особливостями відображення довколишнього світу в...

Continue Reading

Деривати з нульовим суфіксом у загальновживаній та термінній лексиці української мови (реферат)

0 Comment on Деривати з нульовим суфіксом у загальновживаній та термінній лексиці української мови (реферат)

Реферат на тему: Деривати з нульовим суфіксом у загальновживаній та термінній лексиці української мови У словотвірній системі української мови окрему групу становлять деривати, утворені одним із різновидів морфологічного словотвору – нульовою суфіксацією. Назви, утворені цим способом у загальновживаній лексиці української...

Continue Reading

Традиційні образи, сюжети та мотиви в романтичній та постмодерністський традиціях (реферат)

0 Comment on Традиційні образи, сюжети та мотиви в романтичній та постмодерністський традиціях (реферат)

Реферат на тему: Традиційні образи, сюжети та мотиви в романтичній та постмодерністський традиціях Роздуми людства щодо проблем пошуку першосутності життя, ролі особистості в контексті всесвіту споконвіку втілювались у певних літературних образах, мотивах і сюжетах, які за глибиною свого художнього узагальнення...

Continue Reading

Запозичення в чеській економічній термінології (реферат)

0 Comment on Запозичення в чеській економічній термінології (реферат)

Реферат на тему: Запозичення в чеській економічній термінології Кінець ХХ – початок ХХІ століття – період активних інтегральних та глобалізаційних процесів, які не оминули і Чеської Республіки. Політична та економічна ситуація на теренах держави сприяє її активному залученню в світові...

Continue Reading

Топонімічна фольклорна проза: специфіка і проблеми дослідження (реферат)

0 Comment on Топонімічна фольклорна проза: специфіка і проблеми дослідження (реферат)

Реферат на тему: Топонімічна фольклорна проза: специфіка і проблеми дослідження Фольклористика, як і будь-яка інша галузь науки, має справу з такими об’єктами дослідження, які перебувають на стику суміжних галузей людських знань – історії, етнографії, літературознавства, мовознавства й навіть… медицини (етномедицина)...

Continue Reading

Семантична структура параметричних прикметників (реферат)

0 Comment on Семантична структура параметричних прикметників (реферат)

Реферат на тему: Семантична структура параметричних прикметників У межах синхронного підходу до вивчення словотвору найперспективнішим є аналіз матеріалу на рівні лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), який дає змогу простежити реалізацію семантичного потенціалу твірного в похідних та визначити чинники, які впливають на можливості...

Continue Reading

Сербські сюжети української фольклорної балади (реферат)

0 Comment on Сербські сюжети української фольклорної балади (реферат)

Реферат на тему: Сербські сюжети української фольклорної балади В основу цієї статті лягла пісня-балада, записана від матері в 1977 р. й опублікована у збірці пісень з її голосу «Ой зацвіла черемшина» (Київ, 1981). Спершу – текст пісні: Ішли женці жито...

Continue Reading