Реферат на тему: Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке — Бажан — Стус Самодостатність національної літератури визначається у певному сенсі її здобутками в царині перекладу рідною мовою творів митців світової величини. До того ж “важливий не тільки кількісний, але й якісний...

Подробнее

Реферат на тему: Пошуки національної ідентичності в умовах постколоніалізму Питання національної ідентичності гостро актуалізується у ситуації постколоніалізму. В українському суспільстві початку 90-х погляди на проблему національної самототожності хитаються від заперечення будь-яких іноземних впливів та орієнтирів до “ідеологізації” західноєвропейської, американської культури...

Подробнее

Реферат на тему: Мікрополе терміна мовна політика Соціолінгвістична термінологія на матеріалі української мови ще мало вивчена: відсутні дослідження, присвячені її упорядкуванню, системній, функціональній та когнітивній характеристиці термінів, немає словників. На прикладі парадигматичних і синтагматичних зв’язків терміна мовна політика розглянемо системно-структурну...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості вираження модальних та емоційних засобів в українських перекладах художніх текстів Будь-яка національна культура, зокрема й українська, крім внутрішніх джерел свого збагачення, має ще й зовнішні. Літературні переклади збагачують мову так само, як і твори, народжені безпосередньо...

Подробнее

Реферат на тему: Українські видавничі терміни у словниках 20–30 років ХХ століття Зі здобуттям незалежності України термінологічні системи різних наук і галузей знань стали об’єктами детального лінгвістичного дослідження, що зумовлено національним і культурним відродженням, потребою перегляду і наукового осмислення історії...

Подробнее

Реферат на тему: “З коханими не розлучайтесь…”. Мандри сюжету про мертвих наречених Одним із найпоширеніших сюжетів у наративному часопросторі від найдавніших часів до сучасності є “сюжет про мертвих наречених”. Cписок творів, що експлікують цей сюжет у фольклорі чи літературі різних...

Подробнее

Реферат на тему: Семантична структура іменників pluralia tantum у “Словарі української мови” Б. Грінченка та в “Словнику української мови” Множинні іменники в українській мові давні; у процесі розвитку вони міняють свою семантичну структуру, граматичні співвідношення із формами в однині. Спостереження...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми інтерпретації і надінтерпретації у романі Умберто Еко „Маятник фуко” Впровадження постструктуралістських і деконструктивістських теорій стало спробою “народження” читача нового типу – не пасивного, а творчо-діяльного, активного, який заперечує “тверде” і “кінцеве” значення, до зруйнування меж між...

Подробнее

Реферат на тему: Функціонування алюзивного власного імені як товарного знака в українській мові Проблема вибору товарного знака пов’язана з його функціями в рекламних текстах. Максимальна пристосованість товарного знака до виконання властивих йому функцій називається „рекламоздатністю” [Ариевич 1981:40]. Рекламоздатність товарного знака...

Подробнее

Реферат на тему: Паремії як засіб відображення когнітивних процесів Останнім часом щораз більшу увагу дослідників привертає когнітивно-дискурсна парадигма. У мовознавстві з’являються нові розвідки, спрямовані на дослідження мови у зв’язку з людиною, її пізнавальною діяльністю. Ця стаття є спробою систематизувати й...

Подробнее
Страница 60 из 141« Первая...102030...5859606162...708090...Последняя »