Дискурс катастрофізму в українській та польській літературі Література модернізму, незважаючи на її сьогочасне посутнє осмислення, потребує глибинного та всебічного дослідження. Одним з аспектів, який повинен би привернути увагу сучасних літературознавців, можна назвати таке ідейно-художнє явище європейського письменства, як катастрофізм, що...

Подробнее

Іпостасі образу чоловіка в поезії Ігоря Римарука Ігор Римарук – один із найчільніших представників генерації “вісімдесятників”, автор поетичних книжок “Висока вода”, “Упродовж снігопаду”, “Нічні голоси”, “Золотий дощ”, “Діва Обида”. Його поезія відзначається елітарністю, ущільненою герметичністю, синхронним існуванням різних часових площин,...

Подробнее

Мовні і мовленнєві компетентності Красу і силу слова, мови й мовлення цінують усі народи. Володіння ними як знаково-інформаційними та культурно-естетичними системами підносить суспільство на новий щабель цивілізаційного розвитку. Плекання мови означає ще й відтворення етнічної психології, є неодмінною умовою збереження...

Подробнее

Дві моделі жіночої емансипації Емансипація жінки в європейській культурі відбувається, власне, протягом XIX століття. Однак у різних регіонах континенту цей процес протікає по-різному. У Західній Європі ідеї емансипації знаходять благодатний ґрунт в англійській культурі середини та другої половини XIX віку....

Подробнее

Марлітівський стиль: жіноче читання, масова література і Ольга Кобилянська Літературна традиція – не нейтральний культурний простір, а поле, де активно діє ґендерна влада, а стать письменника значною мірою визначає його місце в культурній ієрархії. „Патріархальність”, „сімейність” українських письменників неодноразово відзначали...

Подробнее

Роль оцінки у формуванні зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови У зв’язку з визнанням антропоцентризму такою універсалією, що характеризує будь-яке мовне явище і пов’язується із суб’єктивністю в мові, важливе місце в мовознавстві зайняли дослідження різних суб’єктивно-модальних значень, зокрема...

Подробнее

Асоціативний експеримент як засіб виявлення мікросистем оцінних назв в українській, російській та англійській мовах Застосування міждисциплінарного підходу в сучасних дослідженнях із лексичної семантики надає особливої цінності результатам конкретних наукових розвідок. Урахування системності мови дозволяє проводити вивчення кожного семантичного об’єднання слів...

Подробнее

Зумовленість вибору мотиваційної ознаки у процесі номінації діалектної лексики української мови Мотивованість мовного знака як складник способу номінації постійно перебуває у полі зору лінгвістів. Мотивацію (за О.І. Бліновою) розуміємо як зв’язок між словами, що виявляє їх мотивованість, яка, у свою чергу,...

Подробнее

Ю.Дараган і О.Лятуринська: перегуки і паралелі Ю.Дараган і О.Лятуринська – представники Празької поетичної школи – особисто не були знайомі, проте вплив збірки Ю.Дарагана “Сагайдак” (1925), що вийшла у Празі, відчували всі поети цього кола. “Він [тобто Ю.Дараган. – В.П.] помер...

Подробнее

Комунікативно-прагматичні передумови формування пояснювально-ототожнювального відношення в структурі синтаксичних конструкцій Семантико-синтаксичне пояснювально-ототожнювальне відношення знаходить своє вираження в специфічних синтаксичних конструкціях мови на зразок: Прикметний факт – багато подорожує, багато перекладає… Тобто намагається втекти від самого себе (Р. Мовчан); Через усвідомлення національного характеру...

Подробнее
Страница 6 из 141« Первая...45678...203040...Последняя »