Реферат на тему: Образна система наукових праць А.Ю. Кримського та інші засоби емоційного впливу на читача Упродовж тривалого функціонування мовні одиниці набувають певного стилістичного забарвлення, що приводить до обмеження сфери їх реалізації, а отже, – і до стильової диференціації мови. Інакше...

Подробнее

Реферат на тему: Номінація як об’єкт лінгвістичних досліджень: історія становлення і сучасність Усі нові явища обов’язково потребують лінгвального осмислення, про що свідчить і вся історія лінгвістики як науки. Передусім завданнями “опікується” одна із галузей лінгвістики – ономасіологія. У цій роботі...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект Сучасні проблеми розвитку українського мовознавства зумовлюють пріоритетність, актуальність функціонального аспекту дослідження мовних явищ, коли кожна одиниця мови розглядається крізь призму мовленнєвої діяльності людей, важливим чинником якої є суб’єктивне сприйняття мовцем...

Подробнее

Реферат на тему: Заголовок як фрагмент комунікативного дискурсу Останнім часом у галузі лінгвістики і літературознавства розширюються обрії в дослідженні мовознавчих напрямів. Сучасна лінгвістика, яка торкається проблеми породження, функціонування та існування дискурсу, є однією з основних течій світової науки [Арутюнова 1990;...

Подробнее

Реферат на тему: Психологічно-філософська основа малої прози Богдана Легкого – пошук національної ідентичності художника слова Катаклізми, що приходять на зламі сторіч, відступають перед красою – вона рятує світ. Особливого сенсу набуває за цих обставин краса художнього слова письменника – “носія...

Подробнее

Реферат на тему: Зона вібрацій на наддністрянсько-подільському діалектному суміжжі Інтерпретація даних лінгвістичних карт, що після картографування є наступним етапом лінгвогеографічного вивчення діалектного простору, дає дослідникам дані про синхронне розташування, взаємодію та взаємозумовленість діалектних рис у просторі; про хід історичного розвитку...

Подробнее

Реферат на тему: Антитетична критика Гарольда Блума Гарольд Блум – автор багатьох літературознавчих та літературно-критичних досліджень, серед яких найвідомішою є тетралогія, що складається з таких книжок: „Страх впливу” (“The Anxiety of Influence” 1973), “Карта неправильного прочитання” (“A Map of Misreading”...

Подробнее

Реферат на тему: Автологічне слово Івана Франка у другому жмутку “Зів’ялого листя” Збірку “Зів’яле листя” докладно вивчали франкознавці [1, с. 198-215; 2, с. 27-51; 3, с. 10-14]. З останніх праць привертає до себе увагу розвідка Л.Сеника [7, с. 18-24] та...

Подробнее

Реферат на тему: Алегорії і символи “Похорону” У короткій “Передмові” до поеми І.Франко зазначав, що в сюжет твору він кладе дещо змодернізовану стару легенду, “лишаючи, зрештою, її основу незмінену з усіма її алегоріями і символами. Може, стріне мене закид, –...

Подробнее

Реферат на тему: Формальна, семантична і комунікативна неповнота речення На дослідження будь-якої синтаксичної одиниці повинна поширюватися дія сучасної лінгвістичної теорії, основними концептами якої є структура, семантика, прагматика. Інакше кажучи, ця тріада може бути репрезентована як сполучення формально-граматичного, семантико-синтаксичного й функціонального...

Подробнее
Страница 58 из 141« Первая...102030...5657585960...708090...Последняя »