Реферат на тему: Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії Інтерес до проблем білінгвізму (полілінгвізму) в сучасних мовознавчих дослідженнях, зумовлений зростанням інтересу до таких питань, як мовна політика, мовне планування, мовна екологія, мовні контакти у багатонаціональних державних утвореннях, став поштовхом до пошуку...

Подробнее

Реферат на тему: Синтаксичні способи реалізації іронічного значення в українських фольклорних жанрах Феномен комічного в цілому, й іронічного зокрема, в мові й мовленні по-різному сприймають та неоднозначно трактують. Відмінності можуть мати індивідуальний, соціально-груповий чи національний характер, і зумовлюються вони як...

Подробнее

Реферат на тему: Українське мовознавство ХІХ ст. крізь призму наукових шкіл Характеристика третього етапу в історії українського мовознавства – ХІХ–початку ХХ ст. [Бевзенко 1991 : 13–14] – сьогодні поглиблюється. Отримано важливу інформацію про діяльність М.Максимовича, засновника східнослов’янського та українського мовознавства...

Подробнее

Реферат на тему: Семантична характерологія прикметників і прислівників безвідносного ступенювання У процесі номінації об’єкт проходить крізь понятійну, денотативну, сигніфікаційну стадії, потім ця інформація “закріплюється у формі значення слова, яке й включається у власне мовні тотожності й відмінності як одиниця лексико-семантичної...

Подробнее

Реферат на тему: Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. XVII ст. У XVI–XVII ст. словник української мови поповнюється великою кількістю запозичень з інших слов’янських мов – особливо польської та чеської, що яскраво відображено у творах...

Подробнее

Реферат на тему: Святий Юрій: християнська традиція чи українська давність Серед найдавніших іконописних зображень святих образ св. Юрія найпоширеніший. На іконі «Св. Юрія Змієборця» привертає особливу увагу зображення змія незвичних форм, і ще більше вражає образ крилатого, триголового дракона. Християнський...

Подробнее

Реферат на тему: Про особливості форми поетичних творів Григорія Сковороди Поетична спадщина великого філософа і письменника, яка складається із тридцяти поезій “Саду божественных пhсней…” та ще кількох десятків віршів і поетичних фрагментів (часто латиною), що їх Г.Сковорода органічно вплітав у...

Подробнее

Реферат на тему: Лексико-семантичне поле “Фізично зрілий” як компонент мовного образу парубка Кожна мова концентрує в собі невичерпне ціле духовних прагнень народу. Йдучи за Гумбольдтом, який твердив, що «людина думає, почуває й живе тільки в мові» [Жайворонок 2001 : 10],...

Подробнее

Реферат на тему: Інтерпретація фольклорного образу відьми в українській літературі ХIХ ст. Тема відьомства, широко репрезентована у фольклорі, стала вдячним матеріалом для художньої літератури. Відбулося це порівняно недавно, головно з того часу, коли розпочалися серйозні дослідження цього своєрідного пласту українського...

Подробнее

Реферат на тему: Статус розчленованих складнопідрядних речень у формальному та комунікативному аспектах Актуальність дослідження розчленованих складнопідрядних речень зумовлена відсутністю праць синтетичного характеру, в яких би розглядалися ці утворення у формально-граматичному, семантико-синтаксичному і комунікативному аспектах. Поглиблений аналіз формально-граматичної структури розчленованих складнопідрядних...

Подробнее
Страница 57 из 141« Первая...102030...5556575859...708090...Последняя »