Методологічні питання міжвоєнного періоду в історії літератури (реферат)

0 Comment on Методологічні питання міжвоєнного періоду в історії літератури (реферат)

Реферат на тему: Методологічні питання міжвоєнного періоду в історії літератури На початку 1874 року з’явилася друком розвідка Фрідріха Ніцше „Про користь та шкідливість історії для життя”. Німецький філософ розглядав різні концепції розуміння історії й сміливо давав свої пояснення і пропозиції....

Continue Reading

Література слов’янського романтизму як предмет постколоніального дискурсу (реферат)

0 Comment on Література слов’янського романтизму як предмет постколоніального дискурсу (реферат)

Реферат на тему: Література слов’янського романтизму як предмет постколоніального дискурсу Коли говоримо про романтизм, здебільшого так чи інакше постає питання імперського дискурсу – чи йдеться про літературу англійського романтизму, або російського. Доля слов’янських народів у ХІХ столітті тісно пов’язана з...

Continue Reading

Перспективи взаємостосунків української літературної мови та діалектів(реферат)

0 Comment on Перспективи взаємостосунків української літературної мови та діалектів(реферат)

Реферат на тему: Перспективи взаємостосунків української літературної мови та діалектів Після зруйнування Києва 1240 року центром політичного і культурного життя в південній Русі на деякий час стає Галицько–Волинське князівство. Сюди переселяється частина наддніпрянського населення. Проте від навали татар, ударів Угорщини,...

Continue Reading

Легенда про золоті ворота в києві у варіантах М. Грабовського і п. Куліша (реферат)

0 Comment on Легенда про золоті ворота в києві у варіантах М. Грабовського і п. Куліша (реферат)

Реферат на тему: Легенда про золоті ворота в києві у варіантах М. Грабовського і п. Куліша Князь Михайлик, молодий лицар (семиліток), – це одна з богатирських постатей українського героїко-легендарного епосу. За народною легендою, що налічує кільканадцять варіантів, татари, обступивши військом княжий Київ...

Continue Reading

Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові (реферат)

0 Comment on Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові (реферат)

Реферат на тему: Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові У сучасних граматичних дослідженнях одним із найвагоміших теоретичних принципів внутрішнього розмежування простого речення є виділення формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного та комунікативного рівнів, що дає змогу найповніше визначити категорійну структуру...

Continue Reading

Проблема варіантності у мовознавстві (реферат)

0 Comment on Проблема варіантності у мовознавстві (реферат)

Реферат на тему: Проблема варіантності у мовознавстві Літературна мова є відшліфованою формою загальнонародної мови, що має норми в граматиці, лексиці, вимові, наголосі, виникає на основі писемної, художньо закріпленої форми загальнонародної мови і в своєму писемному різновиді обслуговує культурне життя нації...

Continue Reading

Одіссея сучасних літературних теорій (реферат)

0 Comment on Одіссея сучасних літературних теорій (реферат)

Реферат на тему: Одіссея сучасних літературних теорій ХХ століття не лише подарувало багатство та розмаїття форм літературних конвенцій, модифікацій літературної комунікації, а й радикальну зміну парадигми авторських та читацьких стратегій. Саме ХХ століття стало яскравою ілюстрацією своєрідного літературного вибуху, що,...

Continue Reading

Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень (реферат)

0 Comment on Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень (реферат)

Реферат на тему: Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень Американські антропологи Кейвін Аврач та Пітер Блек зазначали у своїй праці, присвяченій проблемам крос-культурних конфліктів, що культура, носієм якої виступає певна особа, дає...

Continue Reading

Легенда про великого грішника та її фольклорно-літературні інтерпретації (реферат)

0 Comment on Легенда про великого грішника та її фольклорно-літературні інтерпретації (реферат)

Реферат на тему: Легенда про великого грішника та її фольклорно-літературні інтерпретації «Романтизм був справжньою революцією в мистецтві, але водночас він використовував і уже введені в духовний ужиток елементи, по-новому їх осмислюючи і включаючи у свою безперечно оригінальну систему» [1, с. 157]....

Continue Reading

Етноестетика “Лісової пісні” Лесі Українки (реферат)

0 Comment on Етноестетика “Лісової пісні” Лесі Українки (реферат)

Реферат на тему: Етноестетика “Лісової пісні” Лесі Українки “Я звикла вірити в весну та літо,” – писала Леся Українка з Києва у 1894 році в листі до свого дядька Михайла Драгоманова. Крім прихованого жалю через страждання від важкої хвороби, що...

Continue Reading