Реферат на тему: Подолання проблеми історіософського міфуу поезії 1980-Х Представники українського вісімдесятництва, що стали яскравими представниками „третьої хвилі” (А. Погрібний) розвитку української літератури, виробили особливу концепцію щодо місця людини і її призначення в історичному просторі. Передусім це стосується лірики І. Римарука, В. Герасим’юка,...

Подробнее

Реферат на тему: Інтертекстуальність у вимірах українського бароко Спроба визначити специфіку барокової інтертекстуальності повертає до природи барокового мислення, тісно пов’язаного з християнськими першоджерелами та традицією їх інтерпретації. Попри різні форми взаємодії між текстами, інтертекстуальність як така, стаючи передумовою нового тексту,...

Подробнее

Реферат на тему: Категорія автора у світлі художньої комунікації і системного розуміння літературного твору Специфіка сучасного гуманітарного знання визначається впливом “постструктуралістсько-деконструктивістсько-постмодерністського комплексу”, який оформився на основі синтезу загальнотеоретичних і методологічних принципів, понятійного апарату й аналітичного інструментарію, вироблених у постмодерну добу...

Подробнее

Реферат на тему: Естетична гармонія як „Цілість світу” у філософсько-етичному і порівняльному аспектах модернізму та постмодернізму Об(єктом аналізу під названим кутом зору є художні твори, умовно віднесені в різний час їх написання (період модернізму і період постмодернізму). Отож модернізм –...

Подробнее

Реферат на тему: Природа панеґіричного жанру в українській поезії (XVII – початок ХІХ ст.) У другій половині XVII ст. закінчується розпочате ще наприкінці XVI ст. узгодження жанрової системи української поезії з тією жанрово-стильовою системою, що була теоретично розроблена в західноевропейських...

Подробнее

Реферат на тему: Контрапункт як принцип поліфонії в оповідному дискурсі музичного роману Жанрова природа роману є синтетичною. Яскраве свідчення цього – музичний роман, який органічно увібрав у себе специфічні художні прийоми та форми музики. Музична основа такого роману виявляється не...

Подробнее

Реферат на тему: Асоціативно-термінальна мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові Проблема мотивації в лінгвістиці, незважаючи на значну кількість наукових праць, де досліджується це явище в ракурсі словотвору та теорії номінації, охоплює кілька складних і остаточно не вирішених питань. В...

Подробнее

Реферат на тему: Новела Івана Франка “Мавка” Названий твір малої прози Івана Франка належить до найцікавіших і поки що маловивчених. Уперше новела була надрукована в журналі “Зоря”, 1883, ч. 21, з підзаголовком “Літня казочка”, за підписом “Мирон. Важливо відзначити вік...

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз звертань «пані, панно» в епістолярному стилі ХІХ – початку ХХ століття Важливим лексичним засобом вираження ввічливості в листах українських письменників і культурних діячів ХІХ – початку ХХ століття були звертання пані, панно. Як стверджує дослідниця історії...

Подробнее

Реферат на тему: Ідеї о. Потебні у працях м. Гнатишака Постать М. Гнатишака – історика, теоретика та літературного критика – і досі маловідома для широких наукових кіл. Його наукова спадщина з позиції сьогодення, а творив учений у 30-х роках минулого століття, становить...

Подробнее
Страница 54 из 141« Первая...102030...5253545556...607080...Последняя »