Реферат на тему: Новелa Миколи Хвильового “Мaти”: до свiтогляду письменникa Новелa “Мaти” нaписaнa 1927 р. i нaдруковaнa в хaркiвському чaсописi “Службовець” 1928 р. (ч. 37). Передруковaнa спочaтку в книжечцi “Двa оповiдaння”, що її випустив “Укрaїнський робiтник” у 1929 р., вiдтaк...

Подробнее

Реферат на тему: Драма абсурду, або те трикляте колесо Борис Антоненко-Давидович дебютував у літературі у 1923 році як автор оповідання “Останні два” (ж. “Нова громада”, Київ). У 1925 році з’являється перша збірка оповідань “Запорошені силуети”, про яку схвально відгукнулися критик,...

Подробнее

Реферат на тему: Історія біблійної книжності в Україні: аналіз маргіналій стародрукованого псалтиря 1675 р. Українська книжка на своєму історичному шляху переживала долю тяжчу, ніж книжка іншого народу, що постійно мав власну національну державу. Розвиток книжності на Русі в XVII столітті...

Подробнее

Реферат на тему: Лексична інтерпретація концепту земля у поезії Євгена Гуцала Вивченню концептів присвячено праці Н. Арутюнової, С. Аскольдова-Алексєєва, К. Голобородько, В. Жайворонка, О. Шмельова та інших мовознавців. Під концептом розуміємо фрагмент знання, ментальний образ, що виникає як превербальне утворення,...

Подробнее

Реферат на тему: Синтаксичні кальки в аспекті норми Функціонування української мови в нових умовах суспільного буття передбачає подальше унормування її літературної форми на всіх структурних рівнях. Особливістю сучасної кодифікаційної практики, як стверджують дослідники, є „зміна вектора кодифікації – від...

Подробнее

Реферат на тему: Подяка як елемент етикету наукового тексту Останнім часом в українському мовознавстві з’явилася низка досліджень мовленнєвого етикету на матеріалі загальнонародної мови, художніх, епістолярних й офіційно-ділових текстів [Миронюк 1987; 1993; Білоус 1989; 1992; Панько 1992; Ленець 1989; Коваль 1993;...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках За останні 10-15 років склад українського лексикону змінюється з особливою стрімкістю. Невпинність цього процесу спричинила зміна соціально-політичного статусу української мови на тлі радикальних змін у суспільному й державному...

Подробнее

Реферат на тему: Стилістичні функції тавтології в українських народних думах Тавтологічні структури – характерні стильові і стилістичні ознаки фольклорних текстів. Проте виявляється, що змістове та художньо-образне навантаження цих сполук неоднакове в кожному конкретному випадку. Зважаючи на це, а також враховуючи...

Подробнее

Реферат на тему: Поезія Д. Фальківського “Уривок” як тип мозаїчної цілісності Принцип дихотомії (Я. Мукаржовський), на якому ґрунтується це дослідження творчого процесу мистецького таланту, психологічної установки та власне результату натхненної діяльності поета (вірші, цикли, збірки тощо), означує реалістичний (різнорідний, мозаїчний) тип...

Подробнее

Реферат на тему: Значення слова і контекст: лексична сполучуваність Сучасних дослідників дедалі більше цікавить мовний тип соціуму, національномовні моделі світу. Як таку картину світу розглядають як “базисне поняття теорії людини” [Постовалова 1988: 18], “універсальний орієнтир людської діяльності, що визначає загальний...

Подробнее
Страница 53 из 141« Первая...102030...5152535455...607080...Последняя »