Інтертекстуалізми в оповіданні І.Франка “Odi profanum vulgus” (реферат)

0 Comment on Інтертекстуалізми в оповіданні І.Франка “Odi profanum vulgus” (реферат)

Реферат на тему: Інтертекстуалізми в оповіданні І.Франка “Odi profanum vulgus” Інтертекстуальність (фр. intertextualite, англ. intertextuality) –постмодерністичний напрям у компаративістиці, достатньо ще не обґрунтований теоретично і не вивірений аналізом текстів, особливо української літератури. Наскільки мені відомо, цей напрям не застосовувався при...

Continue Reading

Особливості епітетного слововживання у тексті Біблії (реферат)

0 Comment on Особливості епітетного слововживання у тексті Біблії (реферат)

Реферат на тему: Особливості епітетного слововживання у тексті Біблії Функціонування епітетів як одного з визначальних мовно-виразових засобів у структурі релігійного тексту позначене не лише частотністю, але й смисловою, ідейно-художньою вагомістю. Епітети сприяють вираженню найтонших нюансів богослужбового тексту, що є засобом...

Continue Reading

Проблема походження української мови (реферат)

0 Comment on Проблема походження української мови (реферат)

Реферат на тему: Проблема походження української мови У другій половині XIX ст. проблеми походження української мови порушувано в працях, у яких наводився опис її характерних особливостей. Проте навколо цих питань, що розглядалися на основі вивчення пам’яток східнослов’янських мов, велися й...

Continue Reading

Кафедра української фольклористики (реферат)

0 Comment on Кафедра української фольклористики (реферат)

Реферат на тему: Кафедра української фольклористики Кафедра української фольклористики імені Філарета Колесси відновлена у Львівському державному університеті імені Івана Франка у 1990 р. Історія її виникнення безпосередньо пов(язана із загальною історією української науки, університету та україністики в ньому за часів...

Continue Reading

Українське весілля на Берестейщині (реферат)

0 Comment on Українське весілля на Берестейщині (реферат)

Реферат на тему: Українське весілля на Берестейщині На північ від Волинської та Рівненської областей аж по Біловезьку Пущу й до Пінська, а то й далі, у нинішній Берестейській області корінне населення – українці. Ці землі входили до Галицько-Волинського князівства. Відомо,...

Continue Reading

Антропонімія слобожанщини XVII ст.: загальний огляд (реферат)

0 Comment on Антропонімія слобожанщини XVII ст.: загальний огляд (реферат)

Реферат на тему: Антропонімія слобожанщини XVII ст.: загальний огляд На сьогодні є кілька десятків досліджень з вітчизняної антропонімії, проведених як у синхронічному, так і в діахронічному розрізі, матеріалом для яких стали власні імена українців. Авторами найновіших досліджень з цієї тематики...

Continue Reading

Особливості сугестії (реферат)

0 Comment on Особливості сугестії (реферат)

Реферат на тему: Особливості сугестії Сугестія у перекладі з латинської означає натяк, навіювання, підказування. Відповідно до цих трьох значень у літературознавстві існують відтінки у розумінні дефініції “сугестія”. Російський вчений А.Веселовський, посилаючись на англійську естетику, акцентував на підказувальній природі сугестії (1,...

Continue Reading

Каїн: художня інтерпретація образу в поемах І.Франка (реферат)

0 Comment on Каїн: художня інтерпретація образу в поемах І.Франка (реферат)

Реферат на тему: Каїн: художня інтерпретація образу в поемах І.Франка та В.Сосюри У статті “Духовна ситуація часу” Карл Ясперс зауважує: “Специфікою нового є з часів Шіллера розбожнення світу. На Заході цей процес здійснився з такою радикальністю, як ніде […]. Великі...

Continue Reading

Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики (реферат)

0 Comment on Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики (реферат)

Реферат на тему: Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики Заголовок можна вважати, з одного боку, за найменшу, максимально непередбачувану одиницю художнього тексту, за допомогою якої читач несподівано сам у собі відкриває найнезбагненніші приховані можливості щодо розуміння або...

Continue Reading

Новела Івана Франка “Мій злочин” (реферат)

0 Comment on Новела Івана Франка “Мій злочин” (реферат)

Реферат на тему: Новела Івана Франка “Мій злочин” Названа новела вперше надрукована в “Літературно-науковому віснику”, 1898р., т. І, кн. 3. Цього ж року в автоперекладі німецькою мовою оприлюднена в журналі “Die Wage”, ч.34, під заголовком “Mein Verbrechen”. Була вміщена в...

Continue Reading