Реферат на тему: Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-Х років ХХ ст. Науковий стиль української літературної мови як об’єкт лінгвістичного вивчення віддавна перебуває в центрі уваги дослідників. Зокрема, сучасне мовознавство має кілька ґрунтовних праць про особливості наукової комунікації, як-от монографія...

Подробнее

Реферат на тему: Франкова концепція середньовічної літератури Незважаючи на столітню історію франкознавства як науки, існує ще низка невисвітлених або недостатньо висвітлених питань стосовно науково-критичної спадщини Івана Франка, серед яких, зокрема, з’ясування його позицій як медієвіста. Історія літератури Середніх віків увійшла...

Подробнее

Реферат на тему: Деякі міфологічні образи й мотиви поезії Б.І. Антонича Богдан-Ігор Антонич – надзвичайно цікава особистість, барвисте скельце у вітражі української літератури. Проміння У. Уїтмена, Е. Верхарна, Р. Тагора і Р.М. Рільке, П. Тичини, зливаючись воєдино з прадавнім струменем народної творчості, заломлювалося у цьому скельці,...

Подробнее

Реферат на тему: Діалогічна множинність біблії „Кожне велике і творче словесне ціле – це дуже складна і багатопланова система відносин” [1, с.322]. Безперечно, Біблію можна окреслити як „творче словесне ціле” з погляду концепції М. Бахтіна і розглядати, як літературний текст, у...

Подробнее

Реферат на тему: Між ідеєю і формою. Імпресіоністична критика доби українського модерну Упродовж тривалого часу літературно-критичний імпресіонізм перебував поза увагою з різних причин: радянські вчені обминали його, бо зобов’язані були дотримуватися “реалістичноцентричної” догми, а ті дослідники, котрі сповідували принципи точності,...

Подробнее

Реферат на тему: Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови Вивчення української мови пов’язане з формуванням системи знань про одиниці та явища мови, а також виробленням умінь та навичок їх використання в процесі реальної мовної комунікації. Сукупність знань, умінь...

Подробнее

Реферат на тему: Український термін як національно-культурне явище Український термін як національно-культурне явище і досі не став предметом спеціального наукового дослідження. Мовознавці здебільшого розглядають його як особливий знак серед лексем національної мови або використовують для ілюстрації теоретичних засад загального термінознавства....

Подробнее

Реферат на тему: Ономастичний тезаурус у поетичному ідіолекті Яра Славутича Сукупність понять, які існують в даному мовному соціумі, і слів, що їх виражають, позначається терміном “загальний тезаурус”. Однією з важливих особливостей тезаурусу є його здатність моделювати лексико-семантичну систему мови, давати...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми світоглядної еволюції Наталі Лівицької-Холодної Майк Йогансен у праці “Як будується оповідання” писав: “Лірика – це так би мовити, інтимний стосунок поміж автором і читачем – я би сказав щось на штиб фізичної любові, вимагає тільки темпераментної...

Подробнее

Реферат на тему: Структурно-семантичні різновиди лексичного повтору в публіцистичному тексті Публіцистичний текст є особливим видом аргументованого тексту, що зорієнтований на переконання або інформування читача, де кожний елемент є обов’язковим і несе певне семантичне або стилістичне навантаження. Метою нашого дослідження є...

Подробнее
Страница 50 из 141« Первая...102030...4849505152...607080...Последняя »