Жанрово-стильові особливості історичного оповідання В. Шевчука “Сота відьма” Розглядаючи прозову спадщину Валерія Шевчука, не можна обминути історичні умови, за яких вона творилась. Навіть у період так званої „відлиги” – у шістдесяті роки ХХ століття існувала цензура, хоч і не така...

Подробнее

Жіночий любовний роман Сандри Браун: особливості жанру і творчого методу Дамський, або жіночий, роман з’явився в добу Відродження і пов’язаний з творчістю Маргарити Наваррської, зокрема з романом “Гептамерон”. Подальший розвиток він знайшов у творчості Жорж Санд у ХІХ столітті, своє...

Подробнее

Семантичні особливості складнопідрядних темпоральних речень Час – форма буття матерії, яка характеризує послідовність подій, їх змінюваність [15, 346]. Все, що оточує людину, і сама людина відбувається в часі й вимірюється часом, тому часові відношення надзвичайно важливі в реальному світі й не...

Подробнее

Українські письменники кінця ХІХ – початку ХХ століття про сутність народнорелігійної моралі Звернення до зазначеної в заголовку проблеми, що в українському літературознавстві не вивчалася, а отже, відзначається новизною, викликане потребами сьогочасся, необхідністю доповнити картину літературного процесу кінця ХІХ – початку...

Подробнее

Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування Стаття присвячена аналізу прагматичної та комунікативної спрямованості приватних побутових листів. Приватну епістолярну комунікацію досліджували Т.Радзієвська [6], К.Ленець [7], Н.Журавльова [3], М.Коцюбинська [4], С.Богдан [1, 2], В.Кузьменко [5] та ін. Приватне побутове листування являє собою постійну...

Подробнее

Особливості стилістичної семантики лексеми народ у наукових текстах Івана Франка Слово не просто не може залишатися поза реальністю, минулим чи майбутнім, воно творить його, називає, описує, характеризує, оживляє тощо. Слово – результат складної психофізіологічної діяльності людського мозку [2,20]. Тезаурус української...

Подробнее

Мінімальні безособові структури в системі виражальних засобів сучасної української літературної мови У системі експресивних засобів української мови активно функціонують мінімальні безособові структури, завдяки яким створюється враження стилістичної вишуканості, художньої несподіваності. Питанню безособових речень, вираженню ними експресивно-стилістичних потенцій присвячені праці вітчизняних...

Подробнее

Велика любов великого гетьмана в українському історичному романі: спроба ґендерного погляду У середині XVII століття на арену суспільно-політичного життя Південно-Східної Європи рішуче і для багатьох несподівано виступила мало кому відома до того людина – чигиринський сотник Зиновій Богдан Хмельницький. Здобувши...

Подробнее

Структурні типи складнопідрядних речень у сучасній українській мові В основу більшості сучасних класифікацій складнопідрядних речень покладено структурно-семантичний принцип, який передбачає обов’язкову відповідність між структурним типом речення і його семантикою. Цей принцип, на перший погляд абсолютно незаперечний, у самих структурно-семантичних класифікаціях...

Подробнее

Прикладна лінгвістика як навчальна та наукова спеціальність Історія розвитку лінгвістики як науки характеризується переважною увагою до фундаментальних теоретичних досліджень. Наш прагматичний час зумовив активізацію досліджень у сфері практичного застосування накопичених лінгвістичних досягнень і, відповідно, активний розвиток такої лінгвістичної науки, якою...

Подробнее
Страница 5 из 141« Первая...34567...102030...Последняя »