Реферат на тему: Містицизм в європейській літературі. епоха після просвітництва У статті поставлено такі завдання: 1) розглянути перехід просвітницького культу Розуму в ірраціональні тенденції української та англійської літератур на основі філософсько-містичного дискурсу ХVІІ – ХVІІІ і початку ХІХ ст.; 2)...

Подробнее

Реферат на тему: Українська неологічна традиція Синхронний вплив зовнішніх та внутрішніх причин зумовив бурхливий інноваційних процес у багатьох мовах світу і привів до появи нової галузі лексикології ( неології. У багатьох країнах (Великобританія, Росія, США, Франція, Японія), починаючи з 50-х...

Подробнее

Реферат на тему: Універсальна категорія аспекту в українському етноваріанті Однією з провідних галузей функціональної лінгвістики є функціональна граматика, об’єктом вивчення якої є закономірності функціонування одиниць мови. Головний підхід до дослідження лінгвальних одиниць – інтегративний: одиниці різних мовних ендосистем розглядають у...

Подробнее

Реферат на тему: Лексика на позначення форм організації навчально-виховного процесу в українській мові ХVІ–ХVІІІ ст. Вивчення історії формування словникового складу мови є актуальним у сучасній мовознавчій науці. Лінгвістичними студіями вже охоплено широке коло лексики, яка відображає різноманітні сторони життя і...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості когнітивної проекції синтаксичних структур українських фразеологізмів Наявність у мові образно-метафоричних і парадоксальних засобів вираження змісту поряд із частиномовною маргінальністю, імплікацією та субституцією є одним із чинників невідповідності поверхневих синтаксичних структур їхньому когнітивному підґрунтю як інтеріоризованим у...

Подробнее

Реферат на тему: До історії становлення акцентуаційних норм Значний вплив на становлення і розвиток української мови взагалі й акцентної системи зокрема мали твори Лесі Українки, у яких знайшли своє відображення як регіональні, так і загальні мовні процеси. Поетичні твори письменниці...

Подробнее

Реферат на тему: Жіноча проза доби модерну: концепція нового героя Період кінця ХІХ – поч. ХХ ст. можна впевнено означити як культурний жіночий ренесанс, оскільки на мистецьку арену виходить численна плеяда письменниць: Леся Українка, О. Кобилянська, Є. Ярошинська, Грицько Григоренко, Н. Кобринська, Уляна Кравченко,...

Подробнее

Реферат на тему: Постмодерний текст як знаряддя соціокультурної критики Систематичне вивчення текстів початку нового тисячоліття перебуває нині на маргінесі літературознавчих досліджень. Подібна дослідницька неуважність (або ж недостатня увага) до найновіших зразків нашого письменства зумовлюється близькістю цих текстів до масового мистецтва,...

Подробнее

Реферат на тему: Відбиття орфоепічних норм у західноукраїнських граматиках ХІХ століття Проблеми, пов’язані із становленням орфоепічних норм, є актуальними й зараз. Найголовніші з цих проблем пов’язані з процесом вироблення вимовних літературних норм та їх відповідністю найважливішим особливостям усного народного мовлення....

Подробнее

Реферат на тему: Топос дороги: поетика, рецепція (Проза Володимира Винниченка) Як і кожне визначне явище, творча манера Володимира Винниченка не надається до вичерпного, тим паче однозначного тлумачення. Зміна кута сприйняття певного твору чи проблеми, актуалізованої автором, модифікація контексту інтерпретації спричиняє...

Подробнее
Страница 49 из 141« Первая...102030...4748495051...607080...Последняя »