Реферат на тему: СПОСОБИ ТЕКСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПАРЦЕЛЯЦІЯ, ПРИЄДНУВАННЯ, СЕГМЕНТАЦІЯ Спираючись у своєму дослідженні на визначення І.Р. Гальперіна, який під текстом розуміє “витвір мовленнєвого процесу, наділений завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа, літературно опрацьований відповідно до різновиду цього документа, витвір, що...

Подробнее

Реферат на тему: Василь Щурат – перекладач Важко переоцінити внесок Василя Щурата-перекладача у скарбницю світової культури. На жаль, і ця ділянка його творчості в наші дні майже невідома. А втім, саме В. Щурат поряд із І Франком і П. Грабовським,...

Подробнее

Реферат на тему: Інтуїтивізм чи прагматизм? (“Кассандра” Лесі Українки) “Кассандра” Лесі Українки – знаменний твір в історії української літератури, а також і в історії української філософії. Воднораз – це визначне, неповторне явище світової літератури і філософської думки. Про цю віршовану...

Подробнее

Реферат на тему: Фразеологізми-новотвори в українському публіцистичному тексті Сучасний публіцистичний текст – динамічний об’єкт дослідження, який відображає рух мовної системи, а також формуються нові тенденції у розвитку мовної ситуації. Публіцистика гостро реагує на зміни в соціальному, політичному, економічному житті суспільства,...

Подробнее

Реферат на тему: Співвідношення понять термінологія – професіоналізм – номенклатура Розвиток мовлення майбутніх учителів природничого профілю починається із збагачення їхнього словникового запасу. Чим більший лексичний запас студента, тим проникливіше він бачить світ, тонше відчуває явища, точніше сприймає прочитане й почуте,...

Подробнее

Реферат на тему: Іван Франко і сербські епічні пісні Різних аспектів цієї теми в українській фольклористиці уже торкалися М. Гольберг, М. Гуць, О. Микитенко, Т. Руда, П. Рудяков, М. Яценко та інші вчені, але вона є настільки багатоаспектною, широкою, що полишає великий простір для ще багатьох...

Подробнее

Реферат на тему: Біографізм як методологічна проблема “Творчість і особа творця. Біографія і тексти… Досить давні, але ще й досі не з’ясовані теми” [16, с. 9]. Перешкодою до розв’язання цих перелічених Г. Сивоконем методологічних проблем є не так відсутність належної наукової уваги...

Подробнее

Реферат на тему: Деякі закономірності словотвору в поліських говорах Лінгвогеографічна інтерпретація поліського діалектного матеріалу засвідчує прояв закономірностей словотворчого процесу в двох основних напрямах: шляхом універбізації двочленних назв та утворенням однокореневих номінацій за допомогою різних словотворчих афіксів – процесів, що часто...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми українського романтизму в історико-теоретичній спадщині Івана Франка Проблема “Іван Франко і романтизм” уже неодноразово була предметом розгляду українських літературознавців [Див. 1; 2; 4; 5; 6]. Крім того, теоретичні проблеми романтизму світового, як і українського, були предметом...

Подробнее

Реферат на тему: Цикл “Веснянки” І.Франка: жанр і композиція творів Українські романтики першої половини ХІХ ст., збагачуючи нову літературу народнопісенними жанрами, запозичили й жанр веснянки, зберігаючи й назву його. Так, у М.Шашкевича є вірш ”Веснівка”, в Афанасьєва-Чужбинського “Весна”. Спільне в...

Подробнее
Страница 46 из 141« Первая...102030...4445464748...607080...Последняя »