Мовна свідомість як поняття лінгвістики (реферат)

0 Comment on Мовна свідомість як поняття лінгвістики (реферат)

Реферат на тему: Мовна свідомість як поняття лінгвістики Принципу історизму в історико-лінгвістичних дослідженнях треба витримуватися системно й послідовно: не лише щодо форм існування мовної матерії в її динаміці, а й стосовно всієї сукупності лінгвістичних і екстралінгвістичних чинників, які цю мовну...

Continue Reading

Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення (реферат)

0 Comment on Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення (реферат)

Реферат на тему: Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення Лексичний склад української мови протягом століть поповнюється здебільшого шляхом поєднання наявних у мові словотворчих ресурсів – твірних баз і дериваційних формантів. Відомо, що необхідним атрибутом мови на всіх етапах...

Continue Reading

Українська військова термінолексика ХІV-ХV ст. (реферат)

0 Comment on Українська військова термінолексика ХІV-ХV ст. (реферат)

Реферат на тему: Українська військова термінолексика ХІV-ХV ст. Аксіоматичним є твердження про зв’язок мови із позамовною дійсністю. Недарма словник називають всесвітом, розташованим за алфавітом. Ця потенційна здатність – чутливо реагувати на зміни в довкіллі – виразно проявляється у термінології як...

Continue Reading

Соцреалістичний канон: трансформація архетипів (реферат)

0 Comment on Соцреалістичний канон: трансформація архетипів (реферат)

Реферат на тему: Соцреалістичний канон: трансформація архетипів Якщо умовно підійти до української літератури ХХ століття як до тропу, що є зашифрованим записом культурного досвіду, то способи дешифрування множинних змістів можуть бути досить відмінними. Досвід літератури соцреалізму та реінтерпретація її канону...

Continue Reading

Українська поезія резистансу 40 – 50–х років ХХ століття – своєрідне явище літературного процесу (реферат)

0 Comment on Українська поезія резистансу 40 – 50–х років ХХ століття – своєрідне явище літературного процесу (реферат)

Реферат на тему: Українська поезія резистансу 40 – 50–х років ХХ століття – своєрідне явище літературного процесу Великому Франкові належить вислів: “Національна література – се ліс, в котрім є й дуби, є й ліщина, але все разом має одноцільний характер...

Continue Reading

Поет і буття: специфіка онтологічного дискурсу Райнера-Марії Рільке (реферат)

0 Comment on Поет і буття: специфіка онтологічного дискурсу Райнера-Марії Рільке (реферат)

Реферат на тему: Поет і буття: специфіка онтологічного дискурсу Райнера-Марії Рільке Райнер-Марія Рільке належить до анагогічних письменників. Справді, його творчість є значущою не лише для німецькомовного світу, але й для всіх, хто у безмірі художнього універсуму шукає відповіді на вічні...

Continue Reading

Особливості ідіостилю Івана Драча: імпліцитність семантики поетичного слова (реферат)

0 Comment on Особливості ідіостилю Івана Драча: імпліцитність семантики поетичного слова (реферат)

Реферат на тему: Особливості ідіостилю Івана Драча: імпліцитність семантики поетичного слова Проблеми експліцитного й імпліцитного вираження інформації в мові стосуються визначення певних стильових особливостей різних текстів. К.Гаузенблас стосовно цього слушно зазначає: “Можна загально розрізняти стиль експліцитний та імпліцитний” [15, с....

Continue Reading

Зародження української юридичної термінології в західній Україні в середині ХІХ століття (реферат)

0 Comment on Зародження української юридичної термінології в західній Україні в середині ХІХ століття (реферат)

Реферат на тему: Зародження української юридичної термінології в західній Україні в середині ХІХ століття Розвиток української літературної мови на тих землях, які входили до складу Австро-Угорської імперії, проходив у доволі суперечливих умовах. Лише в середині ХІХ ст., коли Європу охопила...

Continue Reading

Василь Щурат і поезія зів’ялого листя (реферат)

0 Comment on Василь Щурат і поезія зів’ялого листя (реферат)

Реферат на тему: Василь Щурат і поезія зів’ялого листя У 1896 p. львівський часопис “Зоря” опублікував ювілейну розвідку Василя Щурата “Др. Іван Франко”, у якій автор, аналізуючи поезії збірки “З вершин і низин”, назвав один із її циклів – “Зів’яле...

Continue Reading

Новаторська креація романного жанру (“Чесність з собою” Володимира Винниченка ) (реферат)

0 Comment on Новаторська креація романного жанру (“Чесність з собою” Володимира Винниченка ) (реферат)

Реферат на тему: Новаторська креація романного жанру (“Чесність з собою” Володимира Винниченка ) Жанровий спектр романістики Володимира Винниченка має велику варіантність форм. Що зумовило таку багатоманітність виявів пошукової свідомості автора? Як вона уживалась у художньо-естетичному тогочасcі прози, що доволі міцно...

Continue Reading