Об’єктив проти об’єкта: привласнення образів за допомогою фотографії (реферат)

0 Comment on Об’єктив проти об’єкта: привласнення образів за допомогою фотографії (реферат)

Реферат на тему: Об’єктив проти об’єкта: привласнення образів за допомогою фотографії У фільмі „Фотозбільшення” режисер Мікеланджело Антоніоні показує подію, яка, не зафіксована фотографічно (не закріплена – також і в фотографічному розумінні – у пам’яті), позбувається існування. Натомість, подія, яку бачать...

Continue Reading

Грецькі мотиви у поезії Олега Ольжича (реферат)

0 Comment on Грецькі мотиви у поезії Олега Ольжича (реферат)

Реферат на тему: Грецькі мотиви у поезії Олега Ольжича Олег Ольжич, на нашу думку, був уже генетично приготований до того, щоби писати про Грецію, адже його мати, Віра Свадковська-Кандиба, дружина Олександра Олеся, походила з українсько-білорусько-грецької родини [2, с. 352]. Із...

Continue Reading

Територіально-мовне членування у світлі писемних пам’яток (реферат)

0 Comment on Територіально-мовне членування у світлі писемних пам’яток (реферат)

Реферат на тему: Територіально-мовне членування у світлі писемних пам’яток На теренах поширення будь-якої національної мови виділяли в минулому і виділяють нині територіально-мовні утворення. Мовний континуум на значних територіях не буває одноманітним. Наразі це аксіома. Навіть у наш час – гіперінтегрованості...

Continue Reading

Конотаційні властивості дзвінких приголосних в українській поетичній мові (реферат)

0 Comment on Конотаційні властивості дзвінких приголосних в українській поетичній мові (реферат)

Реферат на тему: Конотаційні властивості дзвінких приголосних в українській поетичній мові Дзвінкі приголосні у звуковій системі сучасної української літературної мови характеризуються диференційними ознаками, що вирізняють їх з-поміж інших фонологічних одиниць як надзвичайно потужний стилістичний ресурс, котрим послуговуються митці слова для...

Continue Reading

Способи мотивації значень слів унаслідок народноетимологічного впливу (реферат)

0 Comment on Способи мотивації значень слів унаслідок народноетимологічного впливу (реферат)

Реферат на тему: Способи мотивації значень слів унаслідок народноетимологічного впливу Використання будь-якої мови неможливе без залучення даних і знань з етимології. На відомості з етимології покликаються при вивченні лексики, зокрема семантики слова: як і в якій послідовності розвивається у слова...

Continue Reading

Модальна метафора в українських пареміях (реферат)

0 Comment on Модальна метафора в українських пареміях (реферат)

Реферат на тему: Модальна метафора в українських пареміях Проблема модальних характеристик мови належить до числа дискусійних лінгвістичних проблем як у понятійному плані, так і в аспекті формальних засобів вираження категорії модальності. Якщо традиційне мовознавство зосереджувало увагу насамперед на класифікації модальних...

Continue Reading

Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя (реферат)

0 Comment on Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя (реферат)

Реферат на тему: Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя Ойконіми польсько-українського пограниччя, території, що сьогодні є східною окраїною Польщі, а до 1945-1947рр. була зоною компактного споконвічного проживання українського етносу, уже досліджувалися в ряді спеціальних монографічних праць: В.Макарського [Makarski 1986; 1996; 1999], Я.Ріґера...

Continue Reading

Становлення моделі української культурно-історичної школи у фольклористиці (реферат)

0 Comment on Становлення моделі української культурно-історичної школи у фольклористиці (реферат)

Реферат на тему: Становлення моделі української культурно-історичної школи у фольклористиці Гортаючи сторінки історії світової гуманітарної науки, ми ще раз переконуємось, якого масштабного резонансу досягла у минулому сторіччі культурно-історична школа як одна з найбільш солідних наукових теорій інтерпретації процесу словесної творчості....

Continue Reading

На шляху до модернізму (Іван Франко в пошуках нової комунікації) (реферат)

0 Comment on На шляху до модернізму (Іван Франко в пошуках нової комунікації) (реферат)

Реферат на тему: На шляху до модернізму (Іван Франко в пошуках нової комунікації) Найновіші літературознавчі дослідження, які розглядають важливі проблеми українського модернізму, закріплюють виразну опозицію між творчістю Івана Франка та естетикою цього літературного напряму. Так, Я.Поліщук у своїй монографії стверджує:...

Continue Reading

Шевченко як текст: класичне і модерне прочитання (реферат)

0 Comment on Шевченко як текст: класичне і модерне прочитання (реферат)

Реферат на тему: Шевченко як текст: класичне і модерне прочитання Для розуміння поняття тексту для нас важливою є думка Р. Барта, згідно з якою текст є „плетивом культурних кодів”, спрямованим у майбутнє, символічним і багатозначним. Текстом стає той твір, який своєю...

Continue Reading