Реферат на тему: Соціолінгвальні особливості мовленнєвої ситуації волевиявлення У сучасному мовознавстві виразно виявляється тенденція до все глибшого й детальнішого вивчення мовленнєвого спілкування. З недавнього часу все більше уваги приділяють проблемі національної специфіки комунікації, причому мовознавці вивчають як лінгвальні, так і...

Подробнее

Реферат на тему: Масив лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови Найрухоміший в офіційно-діловому мовленні, як і в мові взагалі, – лексичний склад, що активно й безпосередньо реагує на всі соціально-економічні зрушення, оскільки основним його масивом є суспільно-політична й спеціальна...

Подробнее

Реферат на тему: Вплив позамовних чинників на функціонування морфонологічних явищ У двомовних суспільствах вплив на мову екстралінгвальних чинників є відчутнішим, ніж в одномовних. Важливого значення набувають юридичні, політичні фактори, які можуть або сприяти розвитку мови, або перешкоджати йому. На жаль,...

Подробнее

Реферат на тему: Природа мовного престижу (на матеріалі старослов’янської та латинської мов) У чому суть цієї престижности, до якої стільки охочих? Із французької prestige – “це авторитет, повага, вплив, яким хто-небудь користується”. Власне у цьому хто-небудь і криється запрограмована й...

Подробнее

Реферат на тему: Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові Розуміння адаптування давньоболгарської писемності й мови в Київській та Московській Русі починається з констатації факту їхнього перенесення з одного мовного середовища в інше. Cучасна українська мова завдячує кількістю давньоболгарських слів...

Подробнее

Реферат на тему: Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька Антропонімічна спадщина відомого українського дослідника Ю.К. Редька, йдеться насамперед про його монографію „Сучасні українські прізвища” [Редько 1966] та словник „Довідник українських прізвищ” [Редько 1969], безсумнівно, є надзвичайно цінним та важливим здобутком української...

Подробнее

Реферат на тему: Неоромантична концепція “Волі” в драматургії Лесі Українки Дослідники української нової модерної драми кінця XIX – початку XX ст. появу такого літературного напряму як неоромантизм тісно пов’язують передусім із драматургічною творчістю Лесі Українки [2; 13; 23]. Зауважимо водночас,...

Подробнее

Реферат на тему: Місце дискурсивних умінь у забезпеченні комунікативно-діяльнісного навчання рідної мови Функціональний напрям у вивченні мовних явищ відкриває нові перспективи в розв’язанні проблем лінгводидактики. Перехід від текстолінгвістичних досліджень до дискурсивних розвідок у сучасних лінгвістичних працях розширив можливості використання положень...

Подробнее

Реферат на тему: Лексико-семантична структура українського політичного дискурсу 70-Х років ХХ ст. Увесь радянський політичний дискурс (РПД) може бути представлений єдиним “гіпертекстом” багаторівневої структури, “виникнення якого зумовлено наявністю різних видів взаємозв’язків між текстами” [Волков 2002]. Основними панівними текстами у цій...

Подробнее

Реферат на тему: Образна структура колядок з військовими мотивами Українська усна словесність славиться багатством жанрів і своєрідною художньою структурою, характеризується розмаїтим лексичним складом і образами. Кожен окремий жанр має як універсальні, так і лише йому властиві усталені вирази, образи, художні...

Подробнее
Страница 40 из 141« Первая...102030...3839404142...506070...Последняя »