Феміністичний дискурс у публіцистиці Олени Теліги Утвердження модерного світогляду не мислилось без емансипації жінки на всіх рівнях суспільного життя. Кінець ХХ століття засвідчив перехід до нової стадії в українському фемінізмі, що виявляв себе в активному протесті й боротьбі за жіночі...

Подробнее

“До-емансипаційна” критика про російську жіночу літературу (до проблеми жіночого тексту в художньому каноні) “Чи маєте ви уявлення про те, скільки книжок пишуться про жінок щороку? Чи знаєте ви скільки їх написали чоловіки?” [8, 26]. Не одне десятиліття минуло з того...

Подробнее

Іманентність жінки у прозі О.Забужко та Н.Зборовської 90-х років ХХ століття Естетичний плюралізм проблемно-тематичного, сюжетного, композиційного, образного, хронологічного та інших рівнів художнього відтворення в українській літературі кінця ХХ ст., сприяв появі і постфеміністичного( дискурсу. “Центральною для усіх постфеміністичних теорій залишається...

Подробнее

Нульсуфіксація як показник ідіостилю Сучасний етап розвитку лінгвістики позначений зростанням інтересу до того мовного матеріалу, який виявляє авторську індивідуальність у поетичному тексті. Трансформовані у високоорганізовану, художньо значущу смислову даність словотвірні моделі стають показником ідіоматичного, особистісного, властивого тільки конкретному митцю. Вони...

Подробнее

Газета і мовна норма Проблема мовної норми – одна з найактуальніших і найскладніших проблем сучасної лінгвістичної науки. Не зважаючи на те, що їй присвячено величезну кількість праць, тут є ще багато суперечливого, а то й зовсім недослідженого. Тільки в поодиноких...

Подробнее

Роль формально-семантичних ознак у творенні складносурядних градаційних речень Складні сполучникові градаційні речення на зразок [Похід скоро буде. Військо знову готувати.] Не тільки кінні дружини підуть, а й пішців багато візьмемо (А. Хижняк); Орест не впізнавав її, та й вона сама, мабуть,...

Подробнее

Лексико-семантичний розвиток мовної системи (на матеріалі тлумачного словника української мови в 20 томах) Постійний розвиток і еволюція суспільства вимагає від мови перебування на рівні вимог часу, оскільки вона повинна задовольняти потреби людей, що нею користуються. Зміни в різних сферах життя...

Подробнее

Творчість Б.Шоу в ґендерному прочитанні Ґендерні дослідження – новий міждисциплінарний науковий напрямок, який знаходиться на межі багатьох наук (філософії, соціології, психології, політології, історії, лінгвістики, літературознавства). У центрі уваги цього напрямку перебувають соціальні, культурні, мовні та інші фактори, які визначають поведінку...

Подробнее

Ґендерні ознаки поетичної картини світу Василя Герасим’юка Останнім часом у літературознавстві посилюється увага до ґендерних студій. Проблема статі набула особливої ваги, що пояснюється сутністю самої людської природи, яку глибоко розкрив філософ М.Бердяєв: “Людина є статева особа, і статева полярність характеризує...

Подробнее

Жінка в романтичному ореолі в новелістиці Олеся Гончара Творчість Олеся Терентійовича Гончара – неповторна, самобутня, новаторська. Пережита й онтологічно відтворена талановитим майстром художнього слова сторінка життя українського народу на переломних етапах його буття. Ця синергетична сторінка зрошена кров’ю письменника-воїна, вистраждана...

Подробнее
Страница 4 из 141« Первая...23456...102030...Последняя »