Реферат на тему: Архетипна критика «Книги шкіців» Вашингтона Ірвінга Передтечією архетипної критики вважають порівняльну антропологію Дж. Фрейзера, який виявив елементарні, першоосновні моделі міфу та ритуалу, що повторюються посутньо в легендах та церемоніях багатьох культур. Водночас фундаментальною для архетипної критики є аналітична...

Подробнее

Реферат на тему: Концепти дума, думка в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики У сучасному мовознавстві активно розробляють проблеми, пов’язані з вивченням такого напрямку, як когнітивна лінгвістика. Найважливішим об’єктом когнітивної лінгвістики вчені справедливо вважають концепт, який у науці про мову...

Подробнее

Реферат на тему: До питання про жанрову специфіку української історичної повісті ХІХ – початку ХХ ст. У формуванні й розвитку історичної самосвідомості історичній белетристиці належить важлива роль. Слушними видаються судження про те, що, будучи придатною тій публіці, яка не звикла...

Подробнее

Реферат на тему: Філософська концепція Франкової поеми “Мойсей” Серед багатьох спеціальних наукових розвідок і принагідних аналізів знаменитої поеми І.Франка “Мойсей” варто виділити ґрунтовну підсумкову студію Ю.Шереха (Шевельова) “Другий “заповіт” української літератури”. Стисло переглянувши попередні інтерпретації видатного твору, Ю.Шерех висловив слушне...

Подробнее

Реферат на тему: Концепт символу в українській мовній картині світу Поняття символу і донині залишається остаточно невизначеним, таким, що породжує внаслідок своєї багатоаспектності різні тлумачення у філософії, логіці, культурології, етнології, мовознавстві. Трактування символу як найбільш місткої і різнобарвної за змістом...

Подробнее

Реферат на тему: Інтерпретації особи автора в художній творчості (“Зів’яле листя” І.Франка) Автор – поняття автентичності того, хто написав твір, має, крім того, кілька значень: юридичне, історичне (суспільно-політичне, отже й соціальне), філософське, морально-етичне, ідеологічне, естетичне та ін. У літературознавстві, певна...

Подробнее

Реферат на тему: Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників У філософії, логіці, лінгвістиці явище антонімії неодноразово привертало і привертає увагу дослідників. Незважаючи на різне розуміння антонімії, дослідники завжди сходились на одному: антонімія й антоніми є вираженням протилежності...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості англо-української взаємодії різних типів Вплив однієї мови на іншу визначається як чисто мовними, так і позамовними чинниками. У типологічному плані цікавим є питання про те, наскільки ті або інші типи інтерференцій в умовах контакту спричинені характером...

Подробнее

Реферат на тему: Шкільне навчання в умовах українсько-російської двомовності – один із актуальних аспектів соціолінгвістики Актуальність статті полягає в тому, що в Україні широко використовувались і використовуються в спілкуванні дві мови (українська й російська), що зумовлено історичними, генетичними та структурно-типологічними...

Подробнее

Реферат на тему: Травестіювання жанрових канонів в українській мелодрамі кінця XIX – початку ХХ століть Будь-який літературний жанр, згідно з концепцією Г.-Р. Яусса, створює “горизонт очікування”. Діахронічний підхід до вивчення того чи іншого жанру передбачає виявлення структурної домінанти, сталість якої перевіряється...

Подробнее
Страница 38 из 141« Первая...102030...3637383940...506070...Последняя »