Понятійне поле теоретичної фольклористики (реферат)

0 Comment on Понятійне поле теоретичної фольклористики (реферат)

Реферат на тему: Понятійне поле теоретичної фольклористики Системне пізнання фольклору як різновиду духовної культури народу передбачає звернення до теорії фольклору – різноманітної і обширної галузі культурологічних знань, яку можна розглядати в різних ракурсах і з різними акцентами. Дати визначення теорії...

Continue Reading

Концепт “Рідний край” у творчості Ю.Федьковича (реферат)

0 Comment on Концепт “Рідний край” у творчості Ю.Федьковича (реферат)

Реферат на тему: Концепт “Рідний край” у творчості Ю.Федьковича Авторську картину світу відтворює текст, визначаючи систему духовних цінностей письменника, його світоглядні та естетичні критерії. “Творчість письменника, як зазначав В.Виноградов, – його авторська особистість, його герої, втілені в його мові і...

Continue Reading

Віденська культурно-історична школа на українському ґрунті (реферат)

0 Comment on Віденська культурно-історична школа на українському ґрунті (реферат)

Реферат на тему: Віденська культурно-історична школа на українському ґрунті Серед розмаїття методів, напрямів, шкіл у європейській етнології початку ХХ століття вагоме місце посідає так звана Віденська католицька школа, відома в науці як культурно-історична школа Петера Вільгельма Шмідта. Її потрібно відрізняти...

Continue Reading

Прийоми словесної орнаментації в українській бароковій поезії (реферат)

0 Comment on Прийоми словесної орнаментації в українській бароковій поезії (реферат)

Реферат на тему: Прийоми словесної орнаментації в українській бароковій поезії Бароко стало мистецтвом, до якого звернулися представники культур різних народів. Розпочавшись в Італії та Іспанії і поступово розповсюдившись на інші країни Західної Європи, бароко почало свій рух на схід, і...

Continue Reading

Правописний стандарт української мови: історія та реалії (реферат)

0 Comment on Правописний стандарт української мови: історія та реалії (реферат)

Реферат на тему: Правописний стандарт української мови: історія та реалії Сталість орфографічної системи, що є чи не найважливішим критерієм унормування літературної мови, в Україні формувалася у непростих дискусіях упродовж тривалого часу і з погляду концепції, і стосовно суспільно-політичних сил, які...

Continue Reading

Функціонально-семантичні особливості фітонімів у текстах українських і російських замовлянь (реферат)

0 Comment on Функціонально-семантичні особливості фітонімів у текстах українських і російських замовлянь (реферат)

Реферат на тему: Функціонально-семантичні особливості фітонімів у текстах українських і російських замовлянь Сучасна лінгвофольклористика зважає на потребу жанрового підходу до матеріалу, що аналізується. Думки з приводу специфіки жанрових різновидів висловлювалися неодноразово, починаючи з праць В. Проппа і закінчуючи сучасними дослідженнями І. Оссовецького,...

Continue Reading

Постмодернізм і притча: Error facti, або ймовірність "Неможливого" (реферат)

0 Comment on Постмодернізм і притча: Error facti, або ймовірність "Неможливого" (реферат)

Реферат на тему: Постмодернізм і притча: Error facti, або ймовірність «Неможливого» Для поціновувачів чітких і точних дефініцій у літературознавстві заявлена тема, ймовірно, звучатиме парадоксально: ставити в титулі дослідження поряд несумісні поняття – це звучить оксюморонно. Бо таки дійсно: з першого-ліпшого...

Continue Reading

Музична лексика Х-ХVІ століть (реферат)

0 Comment on Музична лексика Х-ХVІ століть (реферат)

Реферат на тему: Музична лексика Х-ХVІ століть Невід’ємною частиною української культури часів Київської Русі була музика. Можна виділити три основні напрямки її побутування: народну музику, професійну інструментальну музику (світську та ратну) і професійний церковний спів. Про народну музику часів Київської...

Continue Reading

Інтертекстуальність – автоінтертекстуальність: до постановки питання(реферат)

0 Comment on Інтертекстуальність – автоінтертекстуальність: до постановки питання(реферат)

Реферат на тему: Інтертекстуальність – автоінтертекстуальність: до постановки питання На сучасному етапі розвитку літературознавства актуально звучить проблема міжтекстової взаємодії у сфері художнього дискурсу, що становить основу інтертекстуальних досліджень. Щодо визначення “інтертекстуальності”, то воно може видозмінюватися “залежно від теоретичних і філософських...

Continue Reading

Дискурс міста в прозі Миколи Хвильового: феноменологія марґінальності (реферат)

0 Comment on Дискурс міста в прозі Миколи Хвильового: феноменологія марґінальності (реферат)

Реферат на тему: Дискурс міста в прозі Миколи Хвильового: феноменологія марґінальності Як відомо, місто для української літератури початку ХХ ст. було не розробленою темою. Традиція відтворення міського життя, ландшафтів була майже відсутня. „…Хвильовий тут був одним з першопроходців. Він уміє...

Continue Reading