Амориністика книги болю Осипа Турянського в контексті літератури експресіонізму (реферат)

0 Comment on Амориністика книги болю Осипа Турянського в контексті літератури експресіонізму (реферат)

Реферат на тему: Амориністика книги болю Осипа Турянського в контексті літератури експресіонізму AMOR OMNIA VINCIT (кохання все здолає) – ці слова Вергілія, що стали крилатим виразом, є чи не єдиним поясненням до незбагненного біологічного виживання серед снігових вершин албанських гір...

Continue Reading

Критика Юрія Шереха як літературознавчий феномен (реферат)

0 Comment on Критика Юрія Шереха як літературознавчий феномен (реферат)

Реферат на тему: Критика Юрія Шереха як літературознавчий феномен У властивому для нього самоіронічному тоні Юрій Шевельов (Шерех) свої літературознавчі зацікавлення назвав гобі на відміну від мовознавчої діяльності, яка була для нього основною професією. Важко заперечувати проти самоідентифікації. Але не...

Continue Reading

Параметри свободи в щоденнику – межа образу автора (реферат)

0 Comment on Параметри свободи в щоденнику – межа образу автора (реферат)

Реферат на тему: Параметри свободи в щоденнику – межа образу автора “Література спогадів, листів, роздумів веде пряму розмову про людину. Хронікальна й інтелектуальна, мемуарна й філософська, вона подібна до поезії відкритою і настійливою присутністю автора. Гостра її діалектика – у...

Continue Reading

Типологічне й індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника: звертання (реферат)

0 Comment on Типологічне й індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника: звертання (реферат)

Реферат на тему: Типологічне й індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника: звертання Унікальність Стефаникової епістоляріїї, за влучним висловом Михайлини Коцюбинської, полягає в особливостях „Стефаникового типу листування – творення себе в листах” [Коцюбинська 2001: 172]. Не випадково його листи неодноразово привертала...

Continue Reading

"Гуцульщина" Володимира Шухевича в оцінці Івана Франка (реферат)

0 Comment on "Гуцульщина" Володимира Шухевича в оцінці Івана Франка (реферат)

Реферат на тему: (Гуцульщина( Володимира Шухевича в оцінці Івана Франка 1997 р. Українське об’єднане товариство (Гуцульщина(, редакція журналу (Гуцульщина( та філія (Гуцульщина( Інституту українознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка за фінансової підтримки гуцула з США Танасія Опарика розпочали перевидання етнографічної...

Continue Reading

Експресіонізм у творчості Івана Франка (реферат)

0 Comment on Експресіонізм у творчості Івана Франка (реферат)

Реферат на тему: Експресіонізм у творчості Івана Франка Останнім часом популярною стала дискусія на тему “Чи був Франко Каменярем?” У радянські часи це питання звучало як риторичне. Звичайно, був! Парадигма франкового “каменярства” включає свідомість, раціоналізм, наукову основу, опору на факт,...

Continue Reading

Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект(реферат)

0 Comment on Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект(реферат)

Реферат на тему: Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект Мова є універсальним засобом спілкування, збереження історичної пам’яті, надбань духовності, самоусвідомлення та ідентифікації народу. Саме вона посідає перше місце серед національно специфічних компонентів культури. Національна специфіка виявляється на...

Continue Reading

Традиційне весілля села симоновичі (реферат)

0 Comment on Традиційне весілля села симоновичі (реферат)

Пошукова робота Традиційне весілля села симоновичі ЗАПОЇНИ. ВІНКИ Висіллє можна було робити в мнясниці, нависні, госиню, а вліто – оно як вдовці. Як на Вилиґдень – то починали на другий день, на Трійцю – тоже на другий день, і то...

Continue Reading

Гайдамаччина в усній прозі українців (реферат)

0 Comment on Гайдамаччина в усній прозі українців (реферат)

Реферат на тему: Гайдамаччина в усній прозі українців Для української фольклористики досить цікавим виявився гайдамацький рух, зародження якого тісно пов’язується, як свідчать історики [1], зі становленням запорізького козацтва в другій половині XV ст. Уже в XVI ст. формувалися і загони...

Continue Reading

Особливості побутування і прикметні структурно-семантичні риси середньополіських замовлянь хвороб (реферат)

0 Comment on Особливості побутування і прикметні структурно-семантичні риси середньополіських замовлянь хвороб (реферат)

Реферат на тему: Особливості побутування і прикметні структурно-семантичні риси середньополіських замовлянь хвороб Замовляння становлять один із найархаїчніших пластів неписаної народної словесності. Вчені неодноразово звертали увагу на передумови виникнення цього жанру, специфіку функціонування, художньо-образні особливості. Проте можна з упевненістю констатувати, що...

Continue Reading