Реферат на тему: Взаємини Володимира Барвінського з Іваном Франком Суттєвою ознакою, що характеризувала суспільну атмосферу в Галичині з 70-х років XIX до початку ХХ століття, було ідейне розмаїття, яке відповідно формувало літературні смаки та напрями. Існуючі політичні партії і визначали...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об’єкта Дослідження поетики дитячої літератури передбачає передусім відповідь на елементарне питання: що таке дитяча література? Елементарне з огляду на самоочевидність факту: це те, що читається дітьми чи дітям. Отже, дитяча література —...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості фольклорної фантастики ранньої романтичної прози Пантелеймона Куліша «Я всегда был падок на простонародные разсказы; я рано начал придавать им цену; но долго оставался в заблуждении, что для сохранения их достаточно одной лишь памяти” [8, c.1], –...

Подробнее

Реферат на тему: Метафоричні транспозиції: загальновживане слово та медичний термін Метафора – це універсальний інструмент мислення, який передбачає пізнання одного об’єкта через порівняння, зіставлення з іншим і є одним із способів репрезентації знання в мовній формі. Як відомо, раціональне мислення...

Подробнее

Реферат на тему: Нетранслітеровані конструкції як засіб мовної характеристики Творче використання у художніх текстах нетранслітерованих (таких, що зберігають притаманний мові-джерелу графічний вигляд) чужомовних елементів різного типу і об’єму в європейській літературній практиці було традиційним. Якщо в інших функціональних стилях літературної...

Подробнее

Реферат на тему: Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі Нові державні стандарти вищої освіти в Україні відбивають прагнення підвищити якість підготовки фахівців, зробити її більш фундаментальною, конкурентоспроможною, такою, що відповідатиме попиту ринку праці. Це стосується і підготовки студентів за спеціальністю,...

Подробнее

Реферат на тему: Деривація прикметникових фразеологізмів бойківських говірок Дериваційні процеси у фразеологічних одиницях уже неодноразово ставали об’єктом наукових зацікавлень вітчизняних і зарубіжних вчених [див., зокрема: Алефіренко 1987; Бурмистрович 1971; Гвоздарев 1977; Демский 1985; Демський 1994; Кунин 1955; Удовиченко 1984; Яким...

Подробнее

Реферат на тему: Семантико-синтаксична парадигма предикатів процесу з варіантними виявами суб’єктів у сучасній українській мові В українській новітній граматиці тенденційними стали дослідження семантико-синтаксичного рівня речення, категорійними одиницями якого є облігаторні компоненти (предикатні та субстанційні), напівоблігаторні (факультативні) синтаксеми та детермінантні поширювачі...

Подробнее

Реферат на тему: Функціональне навантаження парцелятів-заголовків у газетній публіцистиці У сучасній лінгвістиці тексту, як відомо, виявляється загальна спрямованість на всебічне дослідження тексту і його комплексний опис із позицій функціонально-комунікативного підходу, а також на виявлення функцій окремих комунікативних одиниць і їхньої...

Подробнее

Реферат на тему: Способи тлумачення значеннь фразеологізмів у збірці І.Франка “Галицько-руські народні приповідки” У практиці укладання фразеологічних словників однією з найскладніших і найважливіших проблем є тлумачення значення фразеологічних одиниць (ФО). Фразеографічна практика засвідчує, що від повного і правильного розкриття змісту...

Подробнее
Страница 34 из 141« Первая...1020...3233343536...405060...Последняя »