Франкова присутність у поетичній творчості бойовиків УПА (реферат)

0 Comment on Франкова присутність у поетичній творчості бойовиків УПА (реферат)

Реферат на тему: Франкова присутність у поетичній творчості бойовиків УПА Духовний провідник покоління ХІХ віку, учитель “і живих, і мертвих, і ненарожденних земляків” своїх оживає знову й знову у творчості наступників, бійців національного і літературного фронту 40–50-х рр. під проводом...

Continue Reading

Літературознавча практика Івана Франка і проблеми феміністичної критики (реферат)

0 Comment on Літературознавча практика Івана Франка і проблеми феміністичної критики (реферат)

Реферат на тему: Літературознавча практика Івана Франка і проблеми феміністичної критики Новітні методи дослідження літературних творів (структуральні, рецептивна естетика, герменевтичне прочитання, феміністична критика), про які сьогодні активно сперечаються, своїм корінням сягають у літературознавство попередніх періодів, зокрема, в науку про літературу...

Continue Reading

Діапазон жанрових модифікацій збірки І.Франка “Сім казок” (реферат)

0 Comment on Діапазон жанрових модифікацій збірки І.Франка “Сім казок” (реферат)

Реферат на тему: Діапазон жанрових модифікацій збірки І.Франка “Сім казок” Жанр як універсальна категорія морфології та історичної поетики словесного мистецтва відбиває основні закономірності його структури і водночас, завдяки відносно стійкій системності родовидових прикмет, забезпечує єдність та безперервність розвитку літератури. Становлення,...

Continue Reading

Розвиток семантичної структури слова душа за лексикографічними даними (реферат)

0 Comment on Розвиток семантичної структури слова душа за лексикографічними даними (реферат)

Реферат на тему: Розвиток семантичної структури слова душа за лексикографічними даними З когнітивного погляду цікавим є не лише мовне вираження того чи іншого концепта в синхронії, а й дослідження його в розвитку, в діахронії [Селіванова 1999: 70]. Зосередимо увагу на розвитку...

Continue Reading

Поезія етноетикету в житті та побуті українців (реферат)

0 Comment on Поезія етноетикету в житті та побуті українців (реферат)

Реферат на тему: Поезія етноетикету в житті та побуті українців Усна народна словесність на теренах княжої Київської Руси-України ще задовго до виникнення письменства була така багата і розмаїта, що своєю красою, поетичністю, привабливістю виокремила українців з-поміж інших націй. Про це...

Continue Reading

Неперервність пошуків джерел становлення української літературної мови (реферат)

0 Comment on Неперервність пошуків джерел становлення української літературної мови (реферат)

Реферат на тему: Неперервність пошуків джерел становлення української літературної мови Вивчення історії української мови було і залишається актуальним завданням мовознавства, особливо зважаючи на те, що в останні два десятиліття мовознавці переглядають наукові погляди на походження і шляхи розвитку української мови....

Continue Reading

Два міфологічні божества у поліських епіталамах: тур і красная пані (реферат)

0 Comment on Два міфологічні божества у поліських епіталамах: тур і красная пані (реферат)

Реферат на тему: Два міфологічні божества у поліських епіталамах: тур і красная пані »Ведемо тура з ложа» – інтригуючий початок поліської весільної пісні, що супроводжувала постільний обряд молодих. У стародавній Греції такі пісні називали епіталамами, у нас їх інколи іменують...

Continue Reading

Національна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті(реферат)

0 Comment on Національна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті(реферат)

Реферат на тему: Національна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті Незважаючи на значну кількість фундаментальних праць та окремих розвідок з проблем стилістики українського художнього слова, продовжує лишатися актуальним питання про складники поетичного стилю, зокрема про ті ознаки глибинного змісту,...

Continue Reading

Дві хвороби святого Валентія (реферат)

0 Comment on Дві хвороби святого Валентія (реферат)

Реферат на тему: Дві хвороби святого Валентія Взаємозв’язок, навіть взаємообумовленість буттєвої та творчої біографій письменника донедавна літературознавці розглядали згідно з приписами “лівої естетики” лише соціологічно. Психологічну зумовленість творчості, підсвідомі рефлексії функцій психіки ігнорували методологічно. Однак таки появляються літературознавчі дослідження, які...

Continue Reading

Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект (реферат)

0 Comment on Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект (реферат)

Реферат на тему: Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект Мова як результат і носій культури є ще й самим процесом розвитку культури, її екзистенцією, її виявом, її змістом і формою в плані ідентифікування національної свідомості, створення національного образу...

Continue Reading