Акцентуаційні норми сучасної української мови (реферат)

0 Comment on Акцентуаційні норми сучасної української мови (реферат)

Реферат на тему: Акцентуаційні норми сучасної української мови 1. Норми наголошування в українській мові Акцентуаційні норми – загальноприйняті правила наголошування слів. Розділ мовознавства, який вивчає наголос, називається акцентологією. Часто ці норми розглядають у межах орфоепії. Для української мови характерний динамічний...

Continue Reading

Основи культури мовлення (реферат)

0 Comment on Основи культури мовлення (реферат)

Реферат на тему: Основи культури мовлення 1. Поняття мови і мовлення Мова – це суспільне явище, засіб формування, становлення особистості, пізнання й освоєння світу, засіб спілкування між людьми, передання і набуття досвіду. За тлумачним словником української мови мова – “сукупність...

Continue Reading

Антропоніми як етномаркований елемент ФО та їх вплив на формування фразеологічного значення (реферат)

0 Comment on Антропоніми як етномаркований елемент ФО та їх вплив на формування фразеологічного значення (реферат)

Реферат на тему: Антропоніми як етномаркований елемент ФО та їх вплив на формування фразеологічного значення Фразеологізми є унікальним утворенням в системі мови, оскільки лише їм притаманна “асиметричність експонентної і змістової структури” [1:20]. Іншими словами, компонети ФО певною мірою втрачають свою...

Continue Reading

Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах (реферат)

0 Comment on Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах (реферат)

Реферат на тему: Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах Актуальність теми полягає в дослідженні функціонування фразеологічних одиниць на сторінках публіцистичних текстів з позиції їхньої прагматичної значущості. Один з найбільш перспективних підходів до вивчення функціонального аспекту мовних одиниць...

Continue Reading

Роль внутрішніх текстів у драмі “Не Медея” Ю.Тарнавського (реферат)

0 Comment on Роль внутрішніх текстів у драмі “Не Медея” Ю.Тарнавського (реферат)

Реферат на тему: Роль внутрішніх текстів у драмі “Не Медея” Ю.Тарнавського У сучасному літературознавстві дослідження поняття тексту усе частіше спирається на концепції коду, повідомлення, знаку. У своїй праці “Текст у тексті” Ю.Лотман подав наступне визначення терміну: “Текст – це механізм,...

Continue Reading

Суржик (реферат)

0 Comment on Суржик (реферат)

Реферат Суржик Зміст 1 Соціально-історичні причини політизованого сприйняття суржику 2 Типізація і деякі характерні прояви суржику 3 Використання суржику у художній мові 4 Суржик у сучасному мережевому жаргоні 5 Аналогічні явища в інших мовах 6 Література 7 Посилання 8 Дивіться...

Continue Reading

Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою (курсова робота)

0 Comment on Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою (курсова робота)

Курсова робота на тему: Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах…………………………………………………………..……………………5 1.1. Визначення понять “абревіатура” та “скорочення”………………………..9 1.2. Види абревіатур та скорочень ………………………..…………………….10...

Continue Reading

Систематизація гідронімів Інгулецького басейну (курсова робота)

0 Comment on Систематизація гідронімів Інгулецького басейну (курсова робота)

Курсова робота Систематизація гідронімів Інгулецького басейну План Вступ Розділ І. Половецькі топоніми як дзеркало реалій IX-XII ст. 1.1. Дешт-і- Кипчак – частина великого євразійського степу 1.2. Інгулець – як віха на шляху номадів 1.3. Останні тюркомовні господарі західної окраїни великого...

Continue Reading

Суржик і територіальні діалекти (реферат)

0 Comment on Суржик і територіальні діалекти (реферат)

Реферат на тему: Суржик і територіальні діалекти Суржик і територіальні діалекти Суржик (буквально — «Суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса і т. ін.; борошно з такої суміші»[1]) — побутове мовлення, в якому об’єднані лексичні та...

Continue Reading

Російська мова в Україні (реферат)

0 Comment on Російська мова в Україні (реферат)

Реферат Російська мова в Україні Зміст 1 Історія 1.1 Проникнення 2 Російська мова у віддалених українських регіонах 3 Русифікація та її вплив на українську мову 4 Російська мова в сучасній Україні 4.1 Суспільство 4.2 Освіта 4.3 Територіальна диференціація 4.4 Політичний...

Continue Reading