Латинізми на українському ґрунті і посередницька роль польської мови (на матеріалі пам’яток ХVІ – ХVІІІ ст.) У добу пізнього Відродження й бароко Україна переживала культурний розквіт, передумовою якого було входження вищих верств її суспільства в загальноєвропейський культурний контекст. Ідеться про...

Подробнее

Типологія просвітницького героя (на матеріалі прози М.Чернишевського і Марка Вовчка) Для просвітницької літератури велике значення мало зображення позитивного героя, якому належало центральне місце у творі. Просвітницька концепція героя тяжіє до ідеалізації як принципу художнього осмислення життя. Просвітники пропонували в якості...

Подробнее

Повість П.Загребельного “попіл снів”: дисонанси маскулінного і фемінного начал у постколоніальному суспільстві Після ствердження феміністичного напрямку в українській критиці й літературознавстві сучасності (публікації праць Соломії Павличко, Віри Агеєвої, Тамари Гундорової, Ніли Зборовської) виникає цілком органічне бажання – проглянути товщу маскулінної...

Подробнее

Цикл Ліни Костенко „Інкрустації” з погляду віршування Дослідження особливостей версифікації Ліни Костенко є одним з найважливіших аспектів вивчення творчості видатної української поетеси. Цілісний аналіз будь-якого поетичного твору, як і вивчення ідіостилю поета, неможливий без виявлення тих особливостей віршової форми, які...

Подробнее

Особливості словозміни множинних іменників у сучасній українській мові У сучасній українській літературній мові переважна більшість іменників вживається в однині і в множині. Проте є в ній іменники, що мають форму або тільки однини (singularia tantum), або тільки множини (pluralia tantum)....

Подробнее

Концепт “Результат” у лексичній системі української мови Більш глибоке вивчення лексичної системи української мови становить одне з важливих завдань сучасного вітчизняного мовознавства. Це завдання є актуальним із огляду на те, що лексична система, попри свою стійкість в загальних рисах, разом...

Подробнее

Проблема самоідентифікації в оповіданнях Бгараті Мухерджі Американська література була багатокультурною, багатоетнічною від моменту свого зародження, але водночас була зорієнтована на створення єдиного національного канону, в центрі якого стояли літературні постаті англо-саксонського походження. Лише у ХХ сторіччі одна за одною почали...

Подробнее

Постколоніальна критика Еви Томпсон і українська феміністична література На самому початку окреслимо мету нашого дослідження – актуалізувати в науковому обігу постколоніальні концепції Едварда Сайда та Еви Томпсон. Задля якомога повнішої об’єктивності представленого матеріалу свідомо уникатимемо ідеологічних оцінок, зокрема в тій...

Подробнее

Фітоніми верба, калина, тополя як ключові концепти української культури Протягом кількох останніх десятиліть у мовознавстві зростало зацікавлення до вивчення процесів мислення, сприйняття й розуміння мови, зв’язків мови й мислення, мови й культури народів. У 70-і роки ХХ ст. відбулось становлення...

Подробнее

Жанрово-стильові особливості інвективи Останнім часом при дослідженні поетики твору вчені почали надавати перевагу питанням, пов’язаним з вивченням жанру. Одразу ж зазначимо, що термін „жанр” досить молодий, оскільки ним не послуговувались ні Аристотель, ні Лессінг, ні Гегель, ні І.Франко, ні Леся...

Подробнее
Страница 3 из 14112345...102030...Последняя »