Реферат на тему: Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів Для прикметників і дієприкметників характерні суфікси: 1) -Н(ий) — вживається переважно в якісних і відносних прикметниках: др\жний (спів), р%дний, мільй>нний, приндний. 2) -Н(ій) — вживається у небагатьох, переважно відносних, прикметниках: бр

Подробнее

Реферат на тему: Подолання людиною простору і часу в міфічному аспекті втечі та митарств Подорож як митарство і спокута у романі Р. Іванчука «Орда» реалізуються в основному і передусім через образ гетьманського священика Єпіфанія. «Параліч безвольності», що охопив його тіло...

Подробнее

Реферат на тему: Система вправ і завдань з формування монологічного і діалогічного мовлення учнів 7 класу на уроках рідної мови У сучасних умовах модернізації шкільної освіти особливої актуальності набуває проблема опанування школярами рідної мови не лише як засобу пізнання, а...

Подробнее

Реферат на тему: Програма експериментального вивчення слова і фразеологізму в аспекті функційно-комунікативного вивчення мови Робота щодо розробки програм експериментального вивчення слова і фразеологізму в контексті функційно-комунікативного дослідження мови, що проводиться нами, є невід’ємною складовою методики викладання сучасної української літературної мови...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиваємо дар слова (інтегрований урок рідної мови і мовлення за враженнями від спілкування з природою) З раннього дитинства малюк відкриває і досліджує навколишній світ, він тягнеться до красивого, яскравого, відчуває радість від спілкування з природою, з поетичним...

Подробнее

Реферат на тему: Основні правила української пунктуації КРАПКА Крапка ставиться: 1. У кінці розповідного речення: Людина включається у виробничий процес з економічних міркувань. 2. У кінці рубрик переліку, коли вони досить розвинуті й кожна з них становить закінчене речення: Збори студентського активу...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема гуманізації викладання літератури (на матеріалі творчості Олеся Гончара) Обличчям до людини У сучасному світі всіх дедалі більше турбують проблеми незахищеності людини. Цьому сприяє бурхливий соціально-технологічний розвиток суспільства, надмір інформації, яку неможливо усвідомити і засвоїти в повному...

Подробнее

Реферат на тему: Види мовних завдань у структурі інтегрованого уроку рідної мови і мовлення в 5 класі У процесі конструювання інтегрованих уроків провідною групою мовних завдань є розгляд виучуваних мовних засобів у функціонально-стилістичному аспекті. Такі завдання передбачають: — спостереження за...

Подробнее

Реферат на тему: Правопис суфіксів правопис суфіксів іменників Іменникам властиві такі суфікси: 1) -Ик, -ник, -івник, -чик, -щик, в них завжди пишеться буква и: в\злик, брник, гірн_к, зазівн_к, працівн_к, хл>пчик, пррик, м+дик, ф%зик — і х%мік, мех

Подробнее

Реферат на тему: Вправи в навчанні мови Під вправами з мови розуміють виконання учнями навчальних завдань з метою закріплення теоретичних відомостей та оволодіння практичними вміннями і навичками. На думку провідних методистів, мовні вправи — це своєрідний, не схожий на інші,...

Подробнее
Страница 28 из 141« Первая...1020...2627282930...405060...Последняя »