Проблема літературної освіти в школі (реферат)

0 Comment on Проблема літературної освіти в школі (реферат)

Реферат на тему: Проблема літературної освіти в школі Реформування національної школи ставить завдання модернізувати всі ланки освіти, зокрема і технологію викладання як української, так і зарубіжної літератур. Проблема літературної освіти в школі пов’язана з досягненням теорії літератури, яка служить своєрідним...

Continue Reading

З’ясування народних джерел творчості письменника в школі (реферат)

0 Comment on З’ясування народних джерел творчості письменника в школі (реферат)

Реферат на тему: З’ясування народних джерел творчості письменника в школі Драматургія другої пол. XIX століття Оскільки з творчістю М. Кропивницького та М. Старицького десятикласники ознайомлюються оглядово, а з творів І. Карпенка-Карого для текстуального вивчення програми рекомендують комедію «Хазяїн» та трагедію...

Continue Reading

Власне методичні принципи навчання української мови (реферат)

0 Comment on Власне методичні принципи навчання української мови (реферат)

Реферат на тему: Власне методичні принципи навчання української мови Поряд із загальнодидактичними принципами в методиці навчання української мови повинні об’єктивно існувати і закономірно функціонувати власне методичні принципи. Однак у науковій літературі вони ще належним чином не сформульовані. Виявлення власне методичних...

Continue Reading

Мова і політика (реферат)

0 Comment on Мова і політика (реферат)

Реферат на тему: Мова і політика Мова і свідомість Асиміляція у перекладі з латини означає «уподібнення». Асимілювати народ — це примусити його відмовитися від своєї мови, звичаїв, традиційної культури, тобто змусити його перестати бути собою, уподібнити до народу-колонізатора і, в...

Continue Reading

Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі (реферат)

0 Comment on Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі (реферат)

Реферат на тему: Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі На сучасному етапі розвитку суспільства освіта є дійовим чинником його прогресу і добробуту, тому проблема якості навчання набуває особливої актуальності для всіх держав. Процеси оновлення європейських освітніх систем, що відбуваються останні...

Continue Reading

Символіка лісу та її роль в розкритті проблеми влади землі над людиною (за повістю Ольги Кобилянської «Земля») (реферат)

0 Comment on Символіка лісу та її роль в розкритті проблеми влади землі над людиною (за повістю Ольги Кобилянської «Земля») (реферат)

Реферат на тему: Символіка лісу та її роль в розкритті проблеми влади землі над людиною (за повістю Ольги Кобилянської «Земля») Актуальна нині економічна проблема володіння людини землею (проблема приватної власності на землю) неминуче актуалізує й екзистенційну проблему залежності людини від...

Continue Reading

Правопис префіксів (реферат)

0 Comment on Правопис префіксів (реферат)

Реферат на тему: Правопис префіксів 1. Типовим для української мови є префікс з- із варіантами із- та зі-: збв, зібг

Continue Reading

Життєпис комедійного героя (реферат)

0 Comment on Життєпис комедійного героя (реферат)

Реферат на тему: Життєпис комедійного героя Дивна річ: коли глибше задумаємось над життям комедійного героя, то побачимо в цьому житті якісь дивні етапи чи фази, причому вони повторюються в житті різних героїв незалежно від того, хто і коли їх створив...

Continue Reading

Герой у зв’язках із сакральною землею: нові аспекти прочитання української класики (реферат)

0 Comment on Герой у зв’язках із сакральною землею: нові аспекти прочитання української класики (реферат)

Реферат на тему: Герой у зв’язках із сакральною землею: нові аспекти прочитання української класики Ухвалена Міністерством освіти і науки України програма з української літератури, підготовлена Інститутом літератури імені Тараса Шевченка НАНУ, успішно впроваджується в загальноосвітніх школах. Її укладачі пропонують розглядати...

Continue Reading

Правопис складних слів правопис складних іменників (реферат)

0 Comment on Правопис складних слів правопис складних іменників (реферат)

Реферат на тему: Правопис складних слів правопис складних іменників Складні іменники можуть писатися разом і через дефіс. Разом пишуться: 1) Складні іменники, утворені поєднанням двох або кількох основ, з яких одна — дієслівного походження: вертол%т, лісосплз, лісост+п, трудод+нь (але: людино-д+нь), до...

Continue Reading