Реферат на тему: Вивчення дієприкметника на уроках рідної мови у 7 класі Дієприкметник як особлива форма дієслова характеризується особливою семантикою (вказує на ознаку предмета за дією), граматичними формами роду, числа, відмінка, виду, часу, синтаксичними ознаками (виконує функцію означення, рідше присудка...

Подробнее

Реферат на тему: Вживання великої літери Велика літера пишеться: 1) Після крапок, знака оклику й знака питання, коли ними закінчується попереднє речення. 2) Коли нею починаються ремарки-фрази (подані в дужках), що вказують на ставлення слухачів до слів (промови) якоїсь особи: Слава борцям...

Подробнее

Реферат на тему: Правопис складних прикметників Разом пишуться: 1) Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостепов_й (лісост+п), радіофіз_чний (радіоф%зика), самох%дний (самох%д), чорноз+мний (чорноз+м). 2) Складні прикметники, утворені словосполученням іменника та узгоджуваного з ним прикметника: загальноосв%тній (загвний ст_ль), народногосподдне господбний,...

Подробнее

Реферат на тему: Основні правила переносу Розрізняють орфографічні й технічні правила переносу. Щодо орфографічних правил переносу слід враховувати таке: частини слів з одного рядка в інший переносяться за складами: до-р>-га, рі-к-шит, ко-л>-дязь, са-дів-н_к, Х й Дніп-р>, Оле-кс

Подробнее

Реферат на тему: Методологічні засади екзистенціально-діалогічного викладання словесності Філософія — в її мудрому узагальнювальному погляді на світ, людину в ньому і в її конкретних системах тлумачення життя — стає плідним ґрунтом при прочитанні художнього тексту. Сьогодні школа має вирватися з...

Подробнее

Реферат на тему: Правопис та відмінювання займенників 1. Особові займенники він і вон< в непрямих відмінках мають форми з іншими основами: в називному — він — вон — ї^ (неї), в давальному — йом\ — ^й, у знахідному — йог> (нь>го)...

Подробнее

Реферат на тему: Правопис дієслів 1. Дієслова з часткою не завжди пишуться окремо: не х>чу, не б\ду, не прац$ю, не знлити, н+хтувати, незч\тися, ненс-иш, н>с-ить; н>с-имо, н>с-ите, н>с-ять. 4. Від дієслова бути утворюється тільки форма є, що заступає усі інші форми і...

Подробнее

Реферат на тему: Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання рідної мови Сучасний етап розвитку національної школи характеризується посиленням уваги до мовної освіти в країні, потребою формування особистості, яка б відзначалася свідомим ставленням до рідної мови, мовленнєвою активністю...

Подробнее

Реферат на тему: Правопис слів іншомовного походження НАПИСАННЯ ПОДВОЄНИХ І НЕПОДВОЄНИХ ПРИГОЛОСНИХ 1) У загальних назвах іншомовного походження приголосні (на відміну від російської мови) звичайно не подвоюються: грип, гр\па, ідил%чний, інтелектуальний, колект_в, ком%сія, с\ма, інтерм+цо, белетр_стика, ват (але Ватт), піан%симо, шас%...

Подробнее

Реферат на тему: Місце моделювання як методу навчання в педагогічному проектуванні (на матеріалі лінгвометодики вищої школи) Суспільно-економічні зміни, що відбуваються в Україні за останні десять років, змушують по-новому підходити до проблем формування особистості майбутнього вчителя-словесника. В умовах розбудови молодої Української...

Подробнее
Страница 21 из 141« Первая...10...1920212223...304050...Последняя »