Реферат на тему: Вибір слова із синонімічного ряду при перекладі Існування в мові лексичної синонімії ставить перед перекладачем особливі завдання. Абсолютних синонімів дуже мало. Крім того, синоніми не завжди можуть заміняти один одного. Вони можуть бути придатними в одному контексті...

Подробнее

Реферат на тему: Типи відповідників при перекладі Основне завдання перекладача — створення адекватного перекладу, який відтворює як зміст, так і форму оригіналу засобами іншої мови. Основними сходинками, які ведуть до цієї мети, є три типи закономірних відповідників — еквіваленти, аналоги...

Подробнее

Реферат на тему: Контекстуальні заміни при перекладі При роботі з текстом перекладачеві не раз доводиться зустрічатися з випадками, коли «щоб вірно передати той чи інший образ або фразу в перекладі їх потрібно повністю змінити» (В.Г.Бєлінський). У чому ж суть цих...

Подробнее

Реферат на тему: Переклад науково-технічних текстів Науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем, який відрізняє їх від інших типів текстів. При перекладі таких текстів ця особливість створює додаткові труднощі та проблеми. Серед лексичних труднощів науково-технічного перекладу В.І.Карабан виокремлює «багатозначність слів (термінів) та...

Подробнее

Реферат на тему: Переклад фразеологічних одиниць Однією з основних особливостей фразеологічних одиниць, яка відрізняє їх від вільних словосполучень, є ідіоматичність. Саме через цю характеристику загальне значення фразеологізму не дорівнює сумарному значенню його компонентів, часто це значення не має нічого спільного...

Подробнее

Реферат на тему: Слово і речення. залежність перекладу слова від контексту У процесі перекладу граматичні і лексичні форми сприймаються у нерозривному зв’язку і постійній взаємодії. Тільки у складі речення розкриваються функції слова і встановлюється його конкретне значення. Але було б...

Подробнее

Реферат на тему: Види значення слова Лексичне значення слова не є однорідним. У лексикології під цим поняттям об’єднують: предметно-логічне; номінативне; емоційно-експресивне; контекстуальне. Предметно-логічне значення слова, яке також називають основним або прямим, — це вираження словом загального поняття про предмет або...

Подробнее

Реферат на тему: Граматичні порівняння в процесі перекладу Навіть при мисленні рідною мовою мовець, а тим більше той, хто пише, вибирає найбільш відповідну синтаксичну структуру не зразу, а після деяких роздумів і порівнянь синтаксичних варіантів. Тим більше значення мають пошук...

Подробнее

Реферат на тему: Порядок слів і структура речення при перекладі З точки зору перекладача було би правильніше говорити не про порядок слів, а про порядок розташування членів речення або смислових груп, оскільки в процесі перекладу важливо визначити найкращий їх порядок...

Подробнее

Реферат на тему: Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові Переклад синтаксичних комплексів — інфінітивних, дієприкметникових, герундіальних При перекладі синтаксичних комплексів особливо яскраво проявляється одна з найхарактерніших особливостей англійського синтаксису, котра полягає в тому, що граматичне значення...

Подробнее
Страница 18 из 141« Первая...10...1617181920...304050...Последняя »