Ґендерні моделі в історичному романі М.Вінграновського “Северин Наливайко” (реферат)

0 Comment on Ґендерні моделі в історичному романі М.Вінграновського “Северин Наливайко” (реферат)

Ґендерні моделі в історичному романі М.Вінграновського “Северин Наливайко” 90-ті роки ХХ століття в художній літературі ознаменувалися появою оригінального історичного роману М.Вінграновського “Северин Наливайко”, події якого імпліцитно спрямовані на сучасність, а в паралелях минулого і сьогодення простежуються універсальні константні ознаки української...

Continue Reading

Особливості функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій як мовленнєвих дій (реферат)

0 Comment on Особливості функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій як мовленнєвих дій (реферат)

Особливості функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій як мовленнєвих дій Дослідження своєрідності багаторівневої організації пояснювально-ототожнювальних висловлень є підґрунтям для з’ясування характерних рис їх функціонування у мовленні. Функціональний аспект вивчення складних речень із пояснювальним компонентом змісту зумовлює введення до апарату дослідження поняття про мовленнєву...

Continue Reading

Просторовий код фразем (реферат)

0 Comment on Просторовий код фразем (реферат)

Просторовий код фразем (шлях) У лінгвістиці дедалі закріплюється думка, що чисто мовні феномени приховують за собою сферу когнітивних категорій, з одного боку, і галузь екстралінгвістичного знання, – з іншого [2, 21]. Відповідно розширюються сфери аналізу значення лексем і фразеологізмів, правил...

Continue Reading

Антитоталітарний пафос української прози ХХ століття: проблема голодомору (реферат)

0 Comment on Антитоталітарний пафос української прози ХХ століття: проблема голодомору (реферат)

Антитоталітарний пафос української прози ХХ століття: проблема голодомору В українській і зарубіжній літературі в різні часи з’явилося чимало творів, у яких художньо моделювався голокост українців у ХХ столітті. З відомих ідеологічних причин твори українського письменництва з відповідними мотивами затушовувалися чи...

Continue Reading

Специфіка жанру літературного Євангелія (реферат)

0 Comment on Специфіка жанру літературного Євангелія (реферат)

Специфіка жанру літературного Євангелія Біблія – “це скарбниця, сповнена багатств, райський сад божественної слави, велика річка радості та просвітлення” [11, 1]. Ця книга мудрості здавна цікавила людей, особливо тих, хто мав допитливий розум і творчу уяву. “Виключна психологічна глибина євангельських...

Continue Reading

Реалізація мовленнєвих актів директивного типу у з’ясувальних висловленнях (реферат)

0 Comment on Реалізація мовленнєвих актів директивного типу у з’ясувальних висловленнях (реферат)

Реалізація мовленнєвих актів директивного типу у з’ясувальних висловленнях Прагматичний аналіз мовних одиниць передбачає дослідження їх функціонування в мовленнєвих актах спілкування. Увагу дослідників привернув насамперед іллокутивний мовленнєвий акт як спосіб досягнення мовцем певної мети за допомогою мовленнєвих засобів. Дж.Сьорль виділив у...

Continue Reading

Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського (реферат)

0 Comment on Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського (реферат)

Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського Проблема східнослов’янського глотогенезу належить до важливих і досить спірних. Утворення мов східних слов’ян, зокрема, української, можна вважати актуальною темою лінгвістичних досліджень А.Ю.Кримського. Наукова концепція вченого містить детальний опис давніх писемних пам’яток, в яких...

Continue Reading

Ґендерний аспект у романі Джуліана Барнса „Історія світу в 10ѕ розділах” (реферат)

0 Comment on Ґендерний аспект у романі Джуліана Барнса „Історія світу в 10ѕ розділах” (реферат)

Ґендерний аспект у романі Джуліана Барнса „Історія світу в 10ѕ розділах” Твори британського письменника Джуліана Барнса не відомі широкому читачеві в Україні. Романи Барнса ще не перекладено українською мовою, і прилучитись до цих зразків постмодерністської прози можна лише в російських...

Continue Reading

Художнє вираження жіночої самотності у “Казці про калинову сопілку” О.Забужко (реферат)

0 Comment on Художнє вираження жіночої самотності у “Казці про калинову сопілку” О.Забужко (реферат)

Художнє вираження жіночої самотності у “Казці про калинову сопілку” О.Забужко Творчість Оксани Забужко презентує сатанинський варіант жіночої самотності як вивершену форму психічного стану, що перебуває під владою ірраціональних сил у „Казці про калинову сопілку”. Оскільки для Оксани Забужко дієвість душі...

Continue Reading

Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов) (реферат)

0 Comment on Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов) (реферат)

Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов) Питання про вмотивованість слова і його внутрішню форму є надзвичайно важливим та актуальним для розкриття проблем антропоцентризму сучасної лінгвістики, оскільки принципи номінації тісно пов’язані...

Continue Reading