Становлення і розвиток теорії дискурсу у сучасній українській мові У лінгвістиці в процесі становлення нової наукової парадигми відбувається створення як нового категоріального апарату, так і переосмислення існуючих понять і термінів. Комунікативний підхід до вивчення мовних явищ, що затвердився наприкінці ХХ...

Подробнее

Вербалізація концету самопочуття в українських та латинських фразеологізмах Про нерозривний зв’язок мови та культури вперше вказано у працях В. фон Гумбольдта, О.О.Потебні. На думку В. фон Гумбольдта, інтелектуальну діяльність та мову неможливо розмежувати [5, 71]. Щодо теоретичних засад О.О.Потебні, то...

Подробнее

Нові ступеньовані прикметники в українській мові Загальновідомо, що в сучасній українській мові неоднакова міра вияву ознаки властива лише якісним прикметникам. Вона виражається у формах ступенів порівняння, творення яких називається ступенюванням прикметників. Ці процеси значно активізувалися в кінці ХХ – на...

Подробнее

Лінгвістичні відмінності між повними українськими перекладами святого письма Зі здобуттям Україною незалежності в українському мовознавстві з’явилася низка різноаспектних досліджень, присвячених мові перекладів Біблії. Це, зокрема, і монографія А. Коваль “Спочатку було слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові” (Київ, 2001),...

Подробнее

Ґендерні ролі в поетичному дискурсі лесі українки як проблема перекладацької інтерпретації Від часу появи ґендерних студій у вітчизняній науковій практиці дослідження ґендерних ролей, що їх виконують індивіди, стало майже невід’ємним атрибутом поля вивчення соціологів, істориків, політологів та, меншою мірою, філологів....

Подробнее

Тематико-ідеографічна характеристика фразеологізмів пам’яток ділової прози XIII-XVI ст. Відповідно до антропологічної парадигми у центр уваги лінгвістичних досліджень переміщається людський фактор у мові (відповідно мовний фактор у людині). Фразеологічний корпус мови – особливо сприятливий матеріал для дослідження цієї взаємодії, оскільки в...

Подробнее

Від «простої» людини до «нової»: образ «нової» жінки в повісті марка вовчка «три сестри» Після яскравого дебюту Марка Вовчка як української письменниці її творчість перейшла в русло російського літературного руху. Характерними її рисами стали освоєння творчого досвіду російських письменників та...

Подробнее

Мова як компонент культури етносів Національні особливості і національна своєрідність людей почала проявлятися ще до нашої ери. Для первісних народів “люди” – це їх плем’я, інші ж племена – це “нелюди”, “природа”. Для еллінів інші народи – “варвари” [7, 12]. З...

Подробнее

Ґендер у лінгвістиці. чоловіча і жіноча мова У даний час в лінгвістичній літературі відсутнє послідовне вживання терміна ґендер, що ввійшов у лінгвістику досить своєрідним шляхом: англійський термін gender, що означає граматичну категорію роду, був вилучений з лінгвістичного контексту і перенесений...

Подробнее

Терміносистема міжнародного права України у складі правничої лексики української мови Лексичний склад української мови переживає сьогодні період активного розвитку й перегляду з точки зору сучасної мовознавчої науки, що пов’язане з історичними та політичними подіями в житті нашої країни. Найвиразніше цей...

Подробнее
Страница 11 из 141« Первая...910111213...203040...Последняя »