Чоловіча парадигма фольклорної традиції нижньої Наддніпрянщини Нижня Наддніпрянщина – регіон зі специфічним характером формування населення та його духовної культури. Довгий час тут жили виключно, а в останні роки існування Запорожжя – переважно, чоловіки. Особливості заселення краю, специфіка духовного світу чоловічої...

Подробнее

Художня інтерпретація концепції кохання-любові у творах Євгенії Кононенко Проза Є.Кононенко – зразок “жіночого” письма в українській літературі, зокрема того, що в феміністичній критиці називають “психоаналітичною моделлю жіночого письма”, у сфері якого твори О.Забужко, С.Майданської, Т.Зарівної та ін. Досліджуючи його у...

Подробнее

Образ жінки в поезії Дмитра Павличка З давніх часів людина намагається осягнути таїни кохання, що завдає йому пекучих страждань і світлу радість, зрозуміти її суть. Різноманітні судження й думки всіх часів про кохання: поетичні вихваляння і величні образи, благоговіння і...

Подробнее

Проблеми історії фонетичних систем східнослов’янських мов у мовознавстві 70-Х рр. XIX ст. – 30-х рр. XX ст. Питання вивчення лінгвістичної спадщини минулого займає чільне місце у сучасному мовознавстві. Актуальність такого вивчення зумовлена необхідністю виявити твердження, що зберегли значимість для мовознавства...

Подробнее

Співвідношення термінологічної та нетермінологічної лексики наукового тексту У кінці минулого століття в лінгвістиці проявився підвищений інтерес до вивчення наукового тексту, який демонструє взаємозв’язок мови з людиною, її свідомістю, мисленням та різними видами діяльності [6, 10, 11, 12]. Істотні зміни відбулися...

Подробнее

Логіко-семантичний аспект концептуального аналізу метафоризованого значення Як відомо, у сучасній науці концептуальний аналіз є головним методом моделювання структур уявлення знань. Це пояснюється спрямованістю сучасної наукової парадигми до когнітивізму. Специфіка цього процесу в лінгвістиці відбивається в переорієнтації в плані когнітивного пояснення...

Подробнее

Фразеологічна омонімія та фразеологічна деактуалізація Мовне значення взагалі і фразеологічне зокрема характеризуються дифузністю, рухливістю, легкістю придбання нового понятійного змісту, більш актуального для сучасної епохи. Омонімія є явищем семантичного варіювання фразеологічних одиниць (ФО), під час якого відбувається зміна семантичного інваріанта фразеологізму....

Подробнее

Переакцентування традиційного сюжету про каїна та Авеля з жіночого погляду в повісті О.Забужко “Казка про калинову сопілку” Протягом століть художня література використовує біблійні, зокрема старозаповітні сюжети, в яких порушено філософські та морально-етичні питання глобального характеру: у чому полягає причина людського...

Подробнее

Особливості мовного маніпулювання у тоталітарному дискурсі (на матеріалі текстів засобів масової інформації) В останні роки у зв’язку зі зміщенням ядра лінгвістичних досліджень у антропоцентричну сферу, активізацією зацікавлень семантико-прагматичними і функціонально-комунікативними аспектами мовних одиниць та зростанням рівня політтехнологій особливої актуальності у...

Подробнее

Роздвоєння жінки: аспекти проблеми у світлі ґендерних досліджень та фемінізму (за повістю Оксани Забужко “Я, мілена”) Чоловік і жінка – істоти різні, але взаємодоповнюючі (і в фізіологічному, і в психічному планах). Щодо соціального плану – ґендер, певний статус-кво, накладає шаблони...

Подробнее
Страница 10 из 141« Первая...89101112...203040...Последняя »