Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота)

0 Comment on Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота)

Магістерська робота Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови Зміст роботи Вступ………………………………………………………. Розділ 1. Проблема формування орфографічної грамотності в молодших школярів у теорії та практиці початкового навчання. 1.1 Аналіз проблеми дослідження в психолого-педагогічній та методичній літературі…………………………………………………....

Continue Reading

Займенник. Складні випадки правопису (реферат)

0 Comment on Займенник. Складні випадки правопису (реферат)

Реферат Займенник. Складні випадки правопису. Займенник як частина мови. Займенник – це повнозначна змінна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? чий? котрий? скільки? Конкретне лексичне значення...

Continue Reading

Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності і підрядності, їх види (урок)

0 Comment on Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності і підрядності, їх види (урок)

Тема: Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності і підрядності, їх види (урок) Мета: ознайомити учня з особливостями сполучника як службової частини мови; формувати вміння розпізнавати сполучники в реченнях; дати поняття про сполучники в реченнях; дати поняття про сполучники сурядності та...

Continue Reading

Зв’язна мова (урок)

0 Comment on Зв’язна мова (урок)

Зв’язна мова (урок) Тема: Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Поняття про публіцестичний стиль. Навчальне аудіювання. Мета: повторити відомості про текст і його основні ознаки. про стилі мовлення; дати поняття про публіцистиїх на слух; виховувати ощадливість, повагчний стиль; розвивати...

Continue Reading

Гендер та неориторика (реферат)

0 Comment on Гендер та неориторика (реферат)

Гендер та неориторика Поняття «гендер» (1.Гендер являє собою визначення жінок і чоловіків на основі їх соціальної ролі. Це не те ж саме, що стать (біологічні особливості жінок і чоловіків), і не те ж саме, що жінка. Гендер визначається концепцією завдань|задач|,...

Continue Reading

Написання прислівників разом та окремо (урок)

0 Comment on Написання прислівників разом та окремо (урок)

Реферат з мовознавства Тема: Написання прислівників разом та окремо (урок) Мета: домогтися усвідомлення учнями закономірностей написання прислівників разом та окремо; формувати вміння обґрунтовувати вибір написання; розвивати вміння аналізувати узагальнювати, порівнювати мовні явища; виховувати . любов до природи. Обладнання: підручник, дидактичний...

Continue Reading

Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики (реферат)

0 Comment on Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики (реферат)

Реферат з лінгвістики Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики Останнє десятиліття у мовознавчій науці означене переходом від лінгвістики “іманентної”, структурної, до лінгвістики антропологічної, яка розглядає явища мови у тісному зв’язку з людиною, її мисленням...

Continue Reading

Семантико-лінгвістичні особливості епістолярію як стилістичної системи самовираження. Епістолярій відомих людей України (Урок)

0 Comment on Семантико-лінгвістичні особливості епістолярію як стилістичної системи самовираження. Епістолярій відомих людей України (Урок)

Реферат з мовознавства Тема: Семантико-лінгвістичні особливості епістолярію як стилістичної системи самовираження. Епістолярій відомих людей України (Урок) Мета: поглибити знання учнів про стилі, типи та жанри мовлення, розглянути особливості епістолярного стилю, його роль у розкритті світоглядних позицій митця, зокрема Івана Мазепи;...

Continue Reading

Таксис як мовна категорія номінації дійсності (реферат)

0 Comment on Таксис як мовна категорія номінації дійсності (реферат)

Таксис як мовна категорія номінації дійсності Дослідженню таксису як мовної категорії присвячено не так багато праць, тому аналіз його видається актуальним. Цією проблемою займались в основному в Росії. Її торкалися О.В.Бондарко [5] (автор однієї з самих послідовних концепцій серед всіх...

Continue Reading

Cимволіка лібідо в давній драмі (на матеріалі польської п’єси XVI століття (реферат)

0 Comment on Cимволіка лібідо в давній драмі (на матеріалі польської п’єси XVI століття (реферат)

Cимволіка лібідо в давній драмі (на матеріалі польської п’єси XVI століття Проблемам історії, теорії та інтерпретації давньої драми присвячені ґрунтовні праці В.Рєзанова “Шкільні драми польсько-литовських ізуїтських колегій” [7], “Къ истории русской драмы. Экскурсъ въ область театра иезуитовъ”  [6], “Изъ истории русской...

Continue Reading