Реферат на тему: Ринок факторів виробництва: праця План Особливості функціонування конкурентного ринку факторів виробництв. Попит на ресурси. Пропозиція факторів виробництва. Особливості індивідуальної пропозиції праці. Рівновага на ринку факторів виробництва. Рівновага на ринку праці. Монополія і довгострокова монополія. Диференціація ринків праці....

Подробнее

Реферат на тему: Теорія витрат План Суть витрат виробництва, економічні та бухгалтерські витрати. Взаємозв’язок витрат і прибутку. Функція валових витрат виробництва. Ізокоста і положення рівноваги. Витрати виробництва в короткостроковому періоді їх класифікація, та графічне зображення. Витрати виробництва в довгостроковому періоді...

Подробнее

Реферат на тему: Фірма на ринку монополістичної конкуренції План Ознаки ринку монополістичної конкуренції. Максимізація прибутку монополіста конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Ціна випуск продукції монополістично-конкурентної фірми  в довгостроковому періоді. Нецінова конкуренція. 1. Монополістичну конкуренцію не слід плутати з монопольним ринком....

Подробнее

Реферат на тему: Фірма в умовах досконалої конкуренції План Ознаки ринку досконалої конкуренції . Конкурентна фірма . Попит і пропозиція конкурентної фірми . Максимізація прибутку конкурентною фірмою в короткостроковому періоді. Максимізація прибутку конкурентною фірмою в довгостроковому періоді. 1. Досконала конкуренція...

Подробнее

Реферат на тему: Фірма в умовах монополії План Монополія та умови функціонування монопольного ринку. Ціна і випуск продукції в умовах чистої монополії. Ринкова рівновага фірми монополіста у короткостроковому періоді. Ринкова рівновага монополіста в довгостроковому періоді. Монопольна і конкурентна рівновага. Соціальна...

Подробнее

Реферат на тему: Предмет і метод мікроекономіки План Мікроекономіка як наука, етапи її становлення та взаємозв’язок з іншими науками. Проблема вибору в мікроекономіці та засоби координування економічної діяльності. Методи мікроекономічного аналізу. 1. Мікроекономіка – це розділ економічної теорії, який вивчає...

Подробнее

Реферат на тему: Теорія виробництва План Виробнича функція, як технічна модель технології виробництва і її властивості. Графічне зображення виробничої функції. Ізокванта, карти ізоквант і їх властивості. Виробничий вибір в короткостроковому періоді. Одно факторна виробнича функція. Стадії виробництва, закон спадання граничної...

Подробнее

Реферат на тему: Ринки капіталів  і природних ресурсів План Капітали як фактор виробництва ринок капіталів і позичковий процент. Інвестиційні рішення фірми. Дисконтування інвестицій. Ринок природних ресурсів. 1. В економіці ринкового типу функціонуючі суб’єкти як капітал можуть розглядати все те, що...

Подробнее

Реферат на тему: Загальна рівновага, ефективність обміну, розподілу і виробництва. Зовнішні ефекти План Аналіз часткової і загальної рівноваги. Ефективність виробництва і діаграма Еджворта. Обмін і ефективність розподілу. Позитивні і негативні зовнішні ефекти, їх коригування. Теорема Коуза і її практичне застосування....

Подробнее

Реферат на тему: Еластичність попиту та пропозиції. План Еластичність попиту по ціні, її вид, фактори вплив типу еластичності на виторг від продажу. Точкова і дугова еластичність. Еластичність попиту за доходами. Перехресна еластичність попиту. Еластичність пропозиції і її фактори. 1. До...

Подробнее
Страница 3 из 1712345...10...Последняя »